Koulunuorisotyö

Kouluympäristössä tehtävä nuorisotyö on ennalta ehkäisevää yhteisöllistä työtä ja kohdennettua yksilö- ja pienryhmätyötä. Koulunuorisotyöntekijä toimii kohtaavana ja ohjaavana aikuisena myös oppilaiden vapaa-ajalla toimien linkkinä koulun ja vapaa-ajan välillä.

Kohderyhmä

Koulunuorisotyön kohderyhmää ovat 6.-9.-luokkalaiset oppilaat Uuraisten koulukeskuksella sekä Hirvasen ja Kyynämöisten kouluilla.

Koulunuorisotyön tavoitteet

Koulunuorisotyön tavoitteena on edistää kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja oppimisen edellytyksiä. Toiminnalla edistetään ja tuetaan oppilaiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kouluyhteisössä ja vapaa-ajalla.

Yksilö- ja pienryhmätyössä kohdataan ja ohjataan niitä oppilaita, joilla on erilaisia pulmia koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyen. Yksilö- ja pienryhmätyötä tehdään koulu- ja vapaa-ajanympäristöissä. Lisäksi koulunuorisotyöntekijällä on mahdollisuus jalkautua oppilaan kotiin yhdessä perheen kanssa sopien. Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on lisäksi edistää osaltaan koulun kasvatusyhteisön monialaista toimintaa.

Koulunuorisotyön toiminta esimerkiksi

Yhteisöllinen toiminta: kerhot, harrastustoiminta, välituntitoiminta, ryhmäytykset, teematunnit, yhteistyö opettajan kanssa oppitunneilla, koulun tapahtumat ja vanhempainillat.

Yksilö- ja pienryhmätoiminta: keskustelu, ohjaus, chat-keskustelu, koulunkäynnin tuki koulussa ja vapaa-ajalla, muu ohjaus vapaa-ajalla, yhteistyö perheiden kanssa, pienryhmätoiminta.

 

Uuraisten koulunuorisotyötä toteutetaan aluehallintoviraston myöntämällä avustuksella Nähdään koulussa! -koulunuorisotyön kehittämishankkeelle. Hanke on tauolla kevätlukukaudella 2022.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue