Yksityinen varhaiskasvatus

Perhe voi hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi myös yksityisestä päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Perhe sopii suoraan yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitajan kanssa varhaiskasvatuksen aloituksesta.

Palveluseteli

Uuraisten kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin. Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta, jolla on paikka yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Kun varhaiskasvatuksen aloituksesta on sovittu yksityisen palveluntuottajan kanssa, perhe voi hakea palveluseteliä sähköisessä asioinnissa.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta

Uuraisten kunnalla on valvontavastuu yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista. Valvontatehtävän lisäksi kunta ohjaa ja neuvoo hyväksymiään yksityisiä palveluntuottajia. Ohjauksessa ja valvonnassa noudatetaan palvelusetelin perusteita ja käynnit raportoidaan sekä arkistoidaan.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa noudatetaan varhaiskasvatuslakia sekä muita valtakunnallisia perusteita, säädöksiä ja asiakirjoja.

Yksityisen varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Myös muuta palautetta varhaiskasvatusyksikön toiminnasta voi antaa suoraan palveluntuottajalle tai kunnan varhaiskasvatusjohtajalle.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sopimukseen kannattaa tutustua huolella ennen sen allekirjoittamista. Palvelusopimusmalliin voit tutustua täällä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita myös Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen.

Yksityiset perhepäivähoitajat Uuraisilla

Kata Ojanaho, Kangashäkki, ojanka.ypph@gmail.com, p. 040 9327 404

Tietoa Jyväskylän alueen yksityisistä palveluntuottajista saa Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden nettisivuilta, Uuraisten kunnan varhaiskasvatusjohtajalta tai Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi perhe voi valita halutessaan myös Kelan lakisääteisen yksityisen hoidon tuen. Yksityisen hoidon tuki maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kela selvittää niiden lasten varhaiskasvatusoikeuden, joista maksetaan yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen nykyiset määrät löytyy Kelan sivuilta.

Uuraisten kunnan hyväksyntä

Tarkempia tietoja yksityisen hoidon tuesta löytyy Kelan sivuilta. Yksityisen hoidon tuen hakee hoidettavan lapsen perhe Kelasta. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoitajalle. Kunnalle tulee tehdä varhaiskasvatuslain mukainen ilmoitus, jotta tukea voidaan maksaa. Ilmoituksen toimittamisesta ollaan yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, tulee ensin hakea kunnan hyväksyntä yksityisen hoidon tuen myöntämiselle kunnan varhaiskasvatuspalveluilta. Kunnan hyväksyntä merkitään Kelan selvitykseen lapsen yksityisen hoidon tuesta (WH 2 -lomake), mikä toimii samalla varhaiskasvatuslain mukaisena ilmoituksena kunnalle. Lisäksi perhe tekee lapsen hoitajan kanssa työsopimuksen, mikä tarkistetaan ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Varhaiskasvatusjohtaja tarkistaa myös hoitajan kelpoisuuden ja henkilöllisyyden.

Myös sukulainen voi toimia lapsen hoitajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue