Vieraslajien torjunta

EU:ssa on säädetty haitallisiksi vieraskasvilajeiksi jättipalsami ja jättiputket. Nyt kesällä Suomen kansalliseen listaan on tulossa mukaan kurtturuusu, komealupiini, japanintartar ja jättitatar. Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät. Nämä ovat kaikki melko yleisiä Suomessa, joten tarvitsemme yhteistyötänne niiden torjumiseen.

Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen.

Uuraisten ympäristötoimi haluaa kartoittaa vierasperäisten kasvilajien levinneisyyttä Uuraisten kunnan alueella. Tarkoituksena olisi saada tietoon kaikki yksityisten puutarhojen ulkopuolella olevat kasvupaikat, jonne kyseisiä vieraslajeja on syystä tai toisesta levinnyt.

Toive olisi, että kuntalaiset ilmoittaisivat tiedossaan olevat kasvupaikat ja erilaiset yhteisöt ja yhdistykset myös mahdollisen halukkuuden toimia mukana torjuntatyössä. Ilmoituksen tulisi tapahtua kirjallisesti esim. täyttämällä oheinen vieraslajilomake.

Ilmoituksessa tulisi kertoa mistä kasvilajista on kysymys, sen sijaintipaikka, joko tarkkana osoitteena tai piirrettynä karttapohjalla, siten, että kasvi on kasvuaikana löydettävissä. Myös kasvualueen laajuus tai arvioitu kasvien lukumäärä sekä maanomistaja, mikäli se on tiedossa, olisi hyvä ilmoittaa. Ilmoituksessa olisi hyvä olla myös ilmoittajan nimi ja puhelinnumero, jotta kasvupaikan löytyminen voitaisiin varmistaa.

Tietoja on tarkoitus ottaa vastaan koko kunnan alueelta riippumatta esiintymän maa-alueen maanomistajasta, esiintymän suuruudesta tai vierasperäisen kasvin lajista. Varsinaiset torjuntatoimet vaativat aina maanomistajan luvan.

Uuraisten kunta haastaa kuntalaisia vieraslajikasvien torjuntatyöhön!

Torjuntatyöhön tarvitaan kuntalaisten talkootyötä, sillä kunnalla itsellään ei ole suuria resursseja vieraslajien hävitystyöhön.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
Marianne Ojanperä, puh. 040 729 2167, etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Lisätietoa aiheesta löytyy myös vieraskasvihankkeen nettisivuilta osoitteesta https://www.sll.fi/viekas-life/

Lomakkeita saa lisäksi ympäristötoimistosta, joka ottaa vastaan ilmoitukset.

Osoitteesta
Uuraisten kunta
Ympäristötoimisto
Virastotie 4
41230 Uurainen

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue