Vaikuttamistoimielimet

Vaikuttamistoimielimet osallistuvat päätöksentekoon aloitteilla ja lausunnoilla.

Kuntalain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi on kunnanhallituksen asetettava
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vammaisten henkilöiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on
asetettava vammaisneuvosto. Uuraisten kunnassa vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto
toimivat yhtenä vaikuttamistoimielimenä.

Nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuuston,
teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksissa asioissa, jotka eivät ole salaisia.
Vanhus- ja vammaisneuvoston valitsemalla edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus
kunnanvaltuuston ja peruspalvelulautakunnan kokouksissa asioissa, jotka eivät ole
salaisia.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue