Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021-2025

Uuraisten kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia Uuraisten kunnassa käynnistämällä keskusteluja ikäihmisten ja vammaisten asioista, tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden ja vammaisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 4 – 5 kertaa vuodessa, ja kuka tahansa voi tuoda asioita vanhus- ja vammaisneuvoston käsiteltäväksi ottamalla yhteyttä vanhusneuvoston puheenjohtajaan, sihteeriin tai jäseniin.

Puheenjohtaja
Mariitta Kuitunen
040 844 6087

varajäsen: Aino Arponen

Varapuheenjohtaja
Seija Hartikka
050 597 0896

Sihteeri
Mari Sivill
040 585 7784

Jäsenet

Seija Hartikka
050 597 0896
varajäsen: Marja-Leena Liukkonen

Raili Hytönen
040 522 6930
varajäsen: Simo Koskinen

Tuomo Pursiainen
0400 919 983
Varajäsen: Matti Kekkonen

Irja Seppänen
040 589 0602
Varajäsen: Matti Alapiha

Jussi Nygren
Varajäsen  Veli-Matti Arponen

 

Lautakuntiin osallistuvat neuvoston jäsenet:

Kunnanvaltuusto: Jussi Nygren, varajäsen Mariitta Kuitunen
Peruspalvelulautakunta: Mariitta Kuitunen, varajäsen Seija Hartikka
Tekninen lautakunta: Seija Hartikka, varajäsen Veli-Matti Arponen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue