Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit kesäkuussa 2021.

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021. Tarkemmat tiedot Oikeusministeriön vaalisivustolta.

Toimitetut vaalit vuonna 2019

Eduskuntavaalit su 14.4.2019
Europarlamenttivaalit su 26.5.2019

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue