Oppilashuollon palvelut

Oppilashuollon työntekijöitä Uuraisilla ovat koulukuraattori Anna-Stiina Häkkinen, koulupsykologi Emmi Korkala ja kouluterveydenhoitajat. Oppilashuollon työntekijät työskentelevät esikoululaisten ja peruskoululaisten kanssa kaikissa Uuraisten kouluissa. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Yksilötyön lisäksi työntekijät tekevät yhteisöllistä työtä kouluissa. Tämä tarkoittaa ennaltaehkäisevää työtä, joka ulottuu laajemmin kouluyhteisöön. Tätä on mm. koulun toimintatapojen kehittämiseen osallistuminen (miten puututaan kiusaamiseen tai poissaoloihin, millainen on hyvä oppimisympäristö, sosiaalisten taitojen opettaminen, hyvinvointioppiminen käytännössä jne.), opettajien konsultointi, oppilashuoltoryhmään osallistuminen ja tavoitteellinen ja suunnitelmallinen toiminta siinä, ryhmien ja luokkien kanssa työskentely, teemapäivien/ viikkojen ja vanhempainiltojen järjestämisessä/ suunnittelussa mukana oleminen ja yhteistyö alueen toimijoiden kanssa (esim. nuorisotyö, srk, kirjasto).

Koulukuraattori Anna-Stiina Häkkinen

Koulukuraattorin työ on osa oppilashuoltoa ja koulun sosiaalityötä.

Koulukuraattori tukee oppilasta silloin, kun kaveri- tai perhesuhteissa on huolia, oppilas kokee yksinäisyyttä, koulunkäynti ei suju, poissaoloja kertyy paljon tai elämässä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat oppilaan hyvinvointiin.

Anna-Stiina on pääsääntöisesti maanantaisin Kyynämöisillä, tiistaisin Hirvasella, keskiviikkoisin Koulukeskuksella, torstaisin Höytiällä ja perjantaisin Koulukeskuksella. Puh. 050 305 5778

Koulupsykologi Emmi Korkala

Koulupsykologi tukee oppilasta silloin, kun mielialaan, käyttäytymiseen ja kehitykseen liittyvät asiat huolestuttavat. Psykologi arvioi oppimisvaikeuksia ja suunnittelee tukitoimia yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja opettajien kanssa. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Vastaanottokäynnit tapahtuvat ajanvarauksella.

Puh. 050 312 5343. Soittoaika on ti ja to klo 10:00-11:00, myös muulloin voi tavoitella.

Kouluterveydenhoitaja 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia myös säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä. Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät koulujen peda.net sivuilta.

 

Yhteydenotto

Oppilashuollon työntekijöihin voivat ottaa yhteyttä lapsi/nuori itse, vanhemmat tai opettajat. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Wilman kautta jättämällä soittopyynnön. Tietoturvasyistä työntekijät eivät keskustele asiakasasioista Wilman kautta, vaan keskustelut käydään puhelimitse.

Olkaa rohkeasti yhteydessä, mietitään yhdessä ratkaisuja.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue