Kadut ja liikenne

Kadut ja muut liikenneväylät

Kunnan hoidossa on asemakaava-alueilla katuja yhteensä 24 km.  Asemakaavoitettuja alueita on Uuraisten keskustan alueella sekä Hirvaskankaan alueella.

Kunnan ylläpitämiin katuihin liittyvät yhteydenotot Markus Litmanen 040 359 4227 , markus.litmanen@uurainen.fi 

 

Yleiset tiet eli valtion ylläpitämät liikenneväylät.

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa yleisistä teistä kunnan keskustan asemakaava-alueella seuraavasti: Kuukantie, Haukimäentie, Pajupurontie.

Katujen päällystäminen ja peruskorjaus

Tekninen lautakunta tekee päätöksen päällystettävistä kaduista vuosittain. Uusien alueiden kadut päällystetään yleensä vasta sen jälkeen, kun kadunvarren tontit on pääosin rakennettu. Vanhojen alueiden katujen päällystämisen edellytyksenä on, että kadun rakennekerrokset ja niissä olevat vesihuolto- ja kaapelijohdot ovat hyvässä kunnossa. Vanhoja katuja pyritään peruskorjaamaan vuosittain 100-500 metriä.

Talvikunnossapito

Tekninen toimi kilpailuttaa talvikunnossapidon neljän vuoden välein, kunnossapito on jaettu neljään eri alueeseen. Nykyinen sopimusaika on 2017-2021. Talvikunnossapidon osalta lumen aurauksen lähtöraja on 3 cm.

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

 

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa

https://palautevayla.fi/aspa

tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa:

https://palautevayla.fi/aspa

Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue