Rakennusvalvonta

HUOMIO! Tapaamisajat varattava etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Peruutathan katselmusajan, mikäli joku paikallaolijoista sairastuu.

 

Rakennustarkastaja on poissa viikon 42.

 

Hyvä rakennusvalvonnan asiakas!

Huomioithan viraston sulku- ja loma-ajat lupakäsittelyissä ja katselmuksissa. Rakennusvalvonnan lain määräämiä tehtäviä hoitaa toistaiseksi Toivakan kunnan rakennustarkastaja Jari Vuopio. Hän on tavoitettavissa pääasiassa perjantaisin Uuraisten kunnanvirastolla. Asiakastapaamisia hoidetaan ainoastaan ajanvarauksella.

Lupahakemuksia käsitellään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää. Seuraavan kerran lupapäätöksiä tehdään perjantaina 30.10.

 

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

 

Rakennustarkastajan puhelinajat:
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
13 – 15 13 – 15 13 – 15 8 – 10 8 – 10
Huom. Kuukauden viimeinen maanantai varattu lupakäsittelylle, jolloin ei puhelinaikaa.

 

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapisteessä. Varmistathan rakennustarkastajalta tai suunnitteluavustajalta, mikäli hakemusta tehdessäsi et ole varma oikeasta toimenpiteestä.

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle, palveluinsinöörille tai kirjaamoon.

Tietopyynnöstä tulee selvitä mahdollismman tarkasti:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä tietoja tarvitset (asiakirja tai tietosisältö)
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin: sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai paikalla käyden (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus, hinnasto)

Tietopyyntö tulee vireille, kun viranomainen saa tietopyynnön. Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

Asiakirjojen antoa ohjaa mm. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU tietosuoja-asetus (679/2016)

 

Mikäli tarvitset tiedon kiinteistön omistajasta muuta kuin lupahakemukseen liittyvää naapurien kuulemista varten, tulee tietopyynnöt osoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle.

 

Järvimaisema
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue