Rakennusvalvonta

HUOMIO!

Rakennustarkastaja on lomalla 1.8.-31.8.2024. Huomioithan tämän lupa-asioita hoitaessasi.

Tapaamisajat varattava aina etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Peruutathan katselmusajan, mikäli joku paikallaolijoista sairastuu.

Rakentamislaki tulee vuonna 2025 Mikä kaikki muuttuu?

 


Hyvä rakennusvalvonnan asiakas!

Huomioithan viraston sulku- ja loma-ajat lupakäsittelyissä ja katselmuksissa. Rakennusvalvonnan lain määräämiä tehtäviä hoitaa vuoden 2021 alusta lähtien Saarijärven kaupungin rakennustarkastaja Jouni Vesala. Hän on tavoitettavissa pääasiassa perjantaisin Uuraisten kunnanvirastolla. Asiakastapaamisia hoidetaan ainoastaan etukäteen tehdyllä ajanvarauksella.

Lupahakemuksia käsitellään pääsääntöisesti joka viikon torstaina. Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää.

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapisteessä. Varmistathan rakennustarkastajalta, mikäli hakemusta tehdessäsi et ole varma oikeasta toimenpiteestä.

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle tai kirjaamoon.

Tietopyynnöstä tulee selvitä mahdollisimman tarkasti:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä tietoja tarvitset (asiakirja tai tietosisältö)
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin: sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai paikalla käyden (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus, hinnasto)

Tietopyyntö tulee vireille, kun viranomainen saa tietopyynnön. Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

Asiakirjojen antoa ohjaa mm. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU tietosuoja-asetus (679/2016)

Mikäli tarvitset tiedon kiinteistön omistajasta muuta kuin lupahakemukseen liittyvää naapurien kuulemista varten, tulee tietopyynnöt osoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle.

 

Järvimaisema

Yhteystiedot

Jouni Vesala
Rakennustarkastaja
044 4598 319
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

Tuija Soini
Rakennusvalvonnan toimistosihteeri
044 4598 738
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
(lomalla 27.6.-28.7.2024)

Lupapiste

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue