Rakennusvalvonta

HUOMIO! Tapaamisajat varattava etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Peruutathan katselmusajan, mikäli joku paikallaolijoista sairastuu.

Rakennustarkastaja on lomalla 29.6.-12.7.2020.

 

Hyvä rakennusvalvonnan asiakas!

Huomioithan viraston sulku- ja loma-ajat lupakäsittelyissä ja katselmuksissa. Rakennusvalvonnan lain määräämiä tehtäviä hoitaa toistaiseksi Toivakan kunnan rakennustarkastaja Jari Vuopio. Hän on tavoitettavissa pääasiassa tiistaisin Uuraisten kunnanvirastolla. Asiakastapaamisia hoidetaan ainoastaan ajanvarauksella.

Lupahakemuksia käsitellään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää. Lupapäätöksiä tehdään seuraavan kerran tiistaina 28.7.

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

 

Rakennustarkastajan puhelinajat:
MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantai
13 – 1513 – 1513 – 158 – 108 – 10
Huom. Kuukauden viimeinen maanantai varattu lupakäsittelylle, jolloin ei puhelinaikaa.

 

Rakennusvalvonnan luvat haetaan sähköisesti Lupapisteessä. Varmistathan rakennustarkastajalta tai suunnitteluavustajalta, mikäli hakemusta tehdessäsi et ole varma oikeasta toimenpiteestä.

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle, suunnitteluavustajalle tai kirjaamoon.

Tietopyynnöstä tulee selvitä mahdollismman tarkasti:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä tietoja tarvitset (asiakirja tai tietosisältö)
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin: sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai paikalla käyden (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus, hinnasto)

Tietopyyntö tulee vireille, kun viranomainen saa tietopyynnön. Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

Asiakirjojen antoa ohjaa mm. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU tietosuoja-asetus (679/2016)

 

Mikäli tarvitset tiedon kiinteistön omistajasta muuta kuin lupahakemukseen liittyvää naapurien kuulemista varten, tulee tietopyynnöt osoittaa suoraan Maanmittauslaitokselle.

 

Järvimaisema
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue