Tietoa kaavoituksesta

Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoituksella ohjataan esimerkiksi asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittumista kunnassa.

Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleiskaavoituksen avulla laaditaan kunnan yleispiirteiset suunnitelmat koskemaan maankäyttöä ja liikennettä. Asemakaavoituksella taas määrätään alueiden käyttötarkoitus ja rakentamisen määrä joskus hyvinkin tarkasti.

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen jälkeen, kun kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi.

Kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Maankäyttö- ja rakennusasetus.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue