Ilmoita väärinkäytöksestä

Uuraisten kunta toimii ja tuottaa palveluita julkisin verovaroin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin, jotka koskevat kuntaa ja sen toimintaa. Edistääksemme avoimuutta ja luotettavuutta olemme ottaneet käyttöön eettisen kanavan. Sen tarkoituksena on kehittää kunnan prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja.

Ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin. Epäeettistä toimintaa ja väärinkäytöksiä voi olla eriasteista: huolimattomuutta, osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja / laiminlyöntejä.

Epäilty väärinkäytös voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin, päätöksentekoon.

 

Kuinka teen ilmoituksen väärinkäytösepäilystä

Ilmoitusten laadintaan ja käsittelyyn käytetään Trusty Report -palvelua. Kyseinen palvelu sijaitsee fyysisesti palveluntarjoajan datakeskuksessa Saksassa ja täyttää EU:n Whistleblower (ilmoittajansuojelu) sekä GDPR -direktiivit.

Väärinkäytösepäilyn tutkintaa auttavat tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot. Voit antaa ilmoituksessa tietoa missä ja milloin väärinkäytös on tapahtunut, ketkä henkilöt ovat olleet mukana ja onko muita henkilöjä ollut tietoisena rikkomuksesta. Voit kuvailla väärinkäytöstä sekä liittää asiakirjoja ilmoitukseen.

Ilmoituksen voi tehdä joko nimettömänä tai antaa henkilötiedot. Lopuksi ilmoituskanava luo käyttöösi käyttäjänimen ja salasanan, joiden avulla voit seurata ilmoituksen käsittelyä myös anonyymisti. Tunnukset annetaan vain ilmoituksen luonnin yhteydessä.

Kun viesti on käsitelty, saat vastauksen seitsemän päivän kuluessa ilmoituskanavaasi. Huomaa, että sinulta saatetaan kysyä lisätietoja, joten on suotavaa käydä palvelussa sopivin väliajoin. Ilmoituksen perusteella selvitetään mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitus osoittautuu aiheellisiksi.

Huomioithan, että asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti palautelomakkeen kautta.

Ilmoituksen tulee olla asiallinen ja sisältää tarkoituksen mukaiset, vilpittömästi annetut tiedot. Huomioi, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ilmoitus voi tulla hylätyksi, jos se sisältää tietoja, joiden perusteella:

  • Annetut tiedot eivät kuulu em. ohjeiden mukaisesti ilmoitettaviin asioihin
  • Ilmoitus on tehty vahingoittamistarkoituksessa ja / tai annettuja tietoja käytetään vilpillisesti
  • Asian lisätutkimus ei ole mahdollinen, sillä jatkotutkimuksiin tarvittava tieto puuttuu
  • Ilmoituksessa esitetty asia on ratkaistu jo ennen vastaanottoa

Huomioi, että  tutkittaviin asioihin eivät kuulu mahdollisesti tunkeilevat, luonteeltaan henkilökohtaiset tiedot. Näitä ovat mm. terveydelliset tiedot sekä poliittiset, seksuaaliset ja uskonnolliset käsitykset.

Siirry tekemään ilmoitus Trusty Report sivustolta.

 

Kuinka ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsitellään työryhmässä, johon kuuluvat kunnan eri alojen asiantuntijat. Tarvittaessa voidaan kutsua mukaan esihenkilö, jonka työyksikköä asia koskee. Viestintä ja asian käsittelyn seuraaminen tapahtuu ilmoituskanavan kautta saadun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

 

Lisätietoja: HR- ja hallintoasiantuntija Pasi Lievonen

Puh. 040 772 8545 tai etunimi.sukunimi@uurainen.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue