Vesihuoltolaitos

 

Uuraisten kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaat voivat ilmoittaa vesimittarilukemansa alla olevan lomakkeen avulla.


Vesimittarilukema

Vesimittarilukema

reCAPTCHA

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

 

Vesinäytetulokset

Uuraisten kunnan vesilaitoksen raakavedestä  ja verkostovedestä otetaan säännöllisesti vesinäytteitä valvontatutkimusohjelman näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Ohessa viimeisimmät vesinäytetutkimustulokset.

 

LASKUTUKSESTA

Huom! Uuraisten kunnan taloushallinnon ohjelma on vaihtunut 1.1.2023. Tämä aiheuttaa muutoksia myös vesilaskutukseen. Valitettavasti suoramaksu ei toimi jatkossa tällä ohjelmalla, ja e-lasku täytyy ottaa uudelleen käyttöön. Tämän vuoden ensimmäiset arviolaskut on lähetetty asiakkaille paperisena, jolla e-laskun voi halutessaan ottaa uudelleen käyttöön.

 

Vuokranantaja – emme laskuta vuokralaista

Huomioittehan, että kunnan vesihuoltolaitos tekee sopimuksen kiinteistön omistajan kanssa ja lasku lähetetään aina omistajalle. Emme laskuta vuokralaisia. Ota tämä huomioon vuokrasopimusta tehdessäsi.

 

Näitä ei viemäriin:

Uuraisten kunnan jätevedet pumpataan Jyväskylään Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle ja Äänekosken Teräväniemen puhdistamolle Hirvaskankaan osalta. Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi (tekstiili, muovi, ehkäisyvälineet, ruoanjäte, terveyssiteet, tupakantumpit, käsipyyhepaperi yms.). Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Sakokaivojen poisto:

Hyvän puhdistustehon saaminen edellyttää, että kaikki viemäriin tulevat sade- tai salaojavedet saadaan pois. Siksi myös kiinteistöiltä tulevat sade- ja salaojavedet tulisi johtaa muualle kuin viemäriin. Uudet vesioikeuden luvat edellyttävät hyvää puhdistustehoa ja siihen ei päästä jos viemärivesien mukana on sade- tai salaojavesiä.

Puhdistusprosessin muuttuessa kiinteistökohtaiset sakokaivot saadaan ohittaa tai poistaa. Kun sakokaivot on poistettu jäävät pois myös sakokaivojen vuosittaiset tyhjennykset. Sakokaivojen ohitus- tai poistokustannukset kuuluvat kiinteistön vastattaviin kustannuksiin, mutta vastaavasti kiinteistö säästää, kun vuosittaiset sakokaivojen tyhjennyskulut jäävät pois.

Kiinteistön omistaja voi tehdä sakokaivon ohitus- tai poistotyön itse tai teettää työ putkiliikkeellä. Kun kiinteistön omistaja teettää työn kunnan edustaja käy tarkastamassa lopputuloksen. Työn yhteydessä kiinteistöjen mahdolliset salaojavedet tulee jättää pois viemäristä ja ne tulee johtaa esim. ojaan. Lisäksi on huomioitava, että putkiliitokset ovat tiiviit, jotta maaperän vesi ei pääse viemäriin.

Niillä kiinteistöillä, joilla tonttiviemärit ovat vielä vanhoilla betoniputkilla, sakokaivojen poisto kannattaa tehdä samassa yhteydessä, kun kiinteistön betoniviemärien uusinta tulee ajankohtaiseksi.

Yhteystiedot

Tekninen johtaja ja vesihuoltolaitoksen johtaja
Janne Koskenkorva
0400 643 890

Ympäristösihteeri/
vesihuoltoasiantuntija

Marianne Ojanperä
040 729 2167

Lvi-asentaja
arkisin klo 7-15.30
040 594 2966

Päivystävä kiinteistönhoitaja
0400 541 299

Laskutus
Tarja Mustonen
050 440 4416

Maksut

VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT V. 2023

Tekninen lautakunta 12.10.2022 § 60

VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT v.2022

Tekninen lautakunta 16.11.2021 §79, Tekninen lautakunta 5.10.2021 §63

VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUT 1.1.2021
Tekninen lautakunta 6.10.2020 § 41

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue