Päiväkodit

Päiväkodeissa lapset toimivat ryhmissä ja pienryhmissä lapsen tarpeen ja iän mukaisesti.  Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00.

Vuorohoitoa järjestetään arkipäivisin klo 5-22.30 välisenä. Vuorohoito sekä yö- ja viikonloppuhoito on keskitetty Pikkulan päiväkotiin.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta ja lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin tai päätoimisen opiskelun kontaktiopintoihin. Lapsi voi olla vuorohoidossa, kun molemmat vanhemmat ovat työssä/opiskelemassa sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella, josta ilmenee huoltajien työvuorot ja lapsen hoitoaika.

Tutustu tarkemmin Uuraisten kunnan vuorohoidon linjauksiin. 

Tilapäistä hoitoa on enintään 5 päivää kuukaudessa tapahtuva satunnainen hoito ja siitä peritään kiinteä päivämaksu. Hoidosta sovitaan päiväkodin johtajan kanssa. Tilapäisen hoidon ajalta ei ole oikeutta kotihoidon eikä yksityisen hoidon tukeen.

Päiväkoti Pikkula

Päiväkoti Hirvanen

Päiväkoti Oikarin Helmi

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue