Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden. Uuraisilla varhaiskasvatuspaikkaa haetaan eDaisyn kautta sähköisellä hakemuksella.

Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli perhe ei tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä.

Uuraisilla perheellä on mahdollisuus hakea varhaiskasvatuspaikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Uuraisten kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin hakemuksen perusteella.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisesti eDaisy-asioinnin kautta. Palvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti – säästät aikaa, vaivaa sekä luontoa. Lisätietoja varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatusjohtajalta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdoista ja palvelusetelin hakemisesta saat Yksityinen varhaiskasvatus -sivulta.

Teihin ollaan yhdessä hyvissä ajoin ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.

Tulevasta varhaiskasvatuspaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto

Kun lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa ja lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen toimintapisteeseen, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtohakemuksella ei ole käsittelyaikaa vaan siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta.

Seudullinen hakeminen

Seutusopimuksen mukaan uuraislaiset tai kuntaan muuttavat perheet voivat hakea varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa oman kunnan lisäksi myös muista seudullisen palvelualueen kunnista: Hankasalmi, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Jyväskylä. Varhaiskasvatushakemus jätetään aina omaan asuinkuntaan. Varhaiskasvatuspaikat järjestetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Henkilötietojen käsittely

Varhaiskasvatusjohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä kunnan virastolla. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietosuojaseloste

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue