Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jossa varataan alueet muun muassa asumiselle, työpaikoille, palveluille, liikenteelle  ja viheralueille.

Kaavoitusta koskevissa asioissa olethan yhteydessä aluearkkitehti Päivi Muhoseen p. 044 459 8434.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2022-2023

Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2020-2021

 

 

 

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue