Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

26.03.2021 | Tiedote

Vuonna 2020 kunnan talous saatiin tavoitteen mukaisesti vakautettua ja tasapainotettua. Kunnan osaavat työntekijät mahdollistavat hyvät palvelut ja niiden jatkuvan kehittämisen. Henkilöstökyselystä vuodelta 2020 kävi ilmi, että työntekijät ovat sisäistäneet työnsä tavoitteet ja sisällön sekä työmotivaatio on hyvällä tasolla.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuu tilinpäätöksessä 527 000 euroa. Tilikauden ylijäämäksi arvioitiin vuoden 2020 muutetussa talousarviossa 192 560,00 euroa. Kunta investoi arvioitua huomattavasti vähemmän, ja valtuusto siirsi liikuntapuisto -hankkeen toteutuksen vuodelle 2021. Nettoinvestoinnit olivat 343 000 euroa. Hyvä vuosikate toisin sanoen tulorahoitus ja maltilliset investointikulut mahdollistivat sen, että kassavarat riittivät ja kunnan nettovelkaantuminen kääntyi hienoiseen laskuun pitkästä aikaa. Rahoituslaskelman osalta pitkäaikaisten lainojen lisäystä on arvioitu 3 000 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa kuitenkin nostettiin 2 500 000 euroa. Lyhytaikaisen lainan lisäys oli 500 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 3.113.293,34 eurolla.

Uuraisten kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus ovat nyt luettavissa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen 29.3.2021 esityslistalta http://uurainen.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Tulevia taloudellisia ja toiminnallisia ongelmia kykenemme paremmin ratkomaan, kun kunnassa on yhteistyön ja tekemisen meininki kuntalaisten, päättäjien ja työntekijöiden kesken.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue