Uuraisten Valokuituverkot Oy:n toimintaedellytyksiä vahvistetaan ja yhtiö siirtyy hallitusti kunnan omistukseen 2020-luvulla haittaamatta kunnan perustehtävien hoitoa

15.05.2019

Valokuitu on monissa kunnissa huolen rypyn otsalle nostattava sana. Näin Uuraisillakin, vaikka itse kuituverkko on todettu toimivaksi ja lupausten mukaisesti supernopeaksi.

Mutkikkaiden vaiheiden jälkeen Uuraisilla päädyttiin vuonna 2015 perustamaan Uuraisten Valokuituverkot Oy verkostoa rakentamaan ja hallinnoimaan. Yhtiön omisti alussa lähes kokonaisuudessaan Verkko-osuuskunta Kuuskaista, mutta kunnan omistusosuus on kasvanut ja kasvaa edelleen yhtiön talousvaikeuksien vuoksi. Syksyllä 2015 kunnanvaltuusto päätti antaa 100 prosentin omavelkaisen takauksen Uuraisten Valokuituverkot Oy:n 2,8 miljoonan euron lainalle. Uuraisten Valokuituverkot Oy ei kuulunut kuntakonserniin, eli kunta ei omistanut siitä yli puolta.  Kyseinen kunnan takaama laina liittyi lailla hyväksyttyyn laajakaistatukiohjelmaan ja takaus oli kuntalain mukainen. Päätös on saanut lainvoiman ja toimeenpantu. Takausprovisio määriteltiin tuolloin 3,8 prosentiksi, mutta alennettiin myöhemmin kahteen prosenttiin.

Valokuituverkon rakentamiseen Uuraisten Valokuituverkot Oy sai laajakaistalain mukaisen julkisen tuen, mikä koostuu kunta- ja valtionosuudesta. Valtion rahan maksajan Traficomin, entisen Viestintäviraston viimeinen maksatuspäätös on tämän vuoden maaliskuulta.

Vuonna 2018 osoittautui, ettei Uuraisten Valokuituverkot kykene suoriutumaan 300 000 euron kertaluontoisesta lainanlyhennyksestä. Kunta takaajana joutui suorittamaan sen ja siitä kunnalle muodostui takautumisoikeus Uuraisten Valokuituverkot Oy:tä kohtaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta saa rahoitus- ja omistusjärjestelyissä Uuraisten Valokuituverkot Oy:n osakkeita. Kunnan osakekanta nousi tuolloin 24,9 prosenttiin.

Tämän vuoden aikana on käynyt ilmi, ettei Uuraisten Valokuituverkot Oy vieläkään pysty suoriutumaan lainanlyhennyksistään. Kunnan aloitteesta on asian valmistelussa haettu pysyvää ratkaisua vaihtovelkakirjalainalla. Lähtökohta on, että myös Uuraisten Valokuituverkot lyhentää pankkilainaa ja maksaa korkoja, mutta kunta takaajana suorittaa lainanlyhennyksiä, josta kunta saa takautumisoikeuden velalliseen eli Uuraisten Valokuituverkot Oy:öön nähden. Takautumisoikeutta kutsutaan regressisaatavaksi, joka vaihtovelkakirjalla käännetään oman pääoman ehtoiseksi omistusosuudeksi yhtiössä. Vaihtovelkakirjalaina on korollinen laina, jonka Uuraisten Valokuituverkot Oy ottaa kunnalta ja antaa optio-oikeuksia kunnalle siten, että kunnalla velkojana on oikeus merkitä yhtiön osakkeita ja maksaa osakkeiden merkintähinta kuittaamalla se vaihtovelkakirjassa tarkoitetulla lainasaatavalla.

- Meillä on laadittu vaihtovelkakirjassa lainaohjelma, jonka mukaisesti laina on 1,7 miljoonaa, mikä perustuu yhtiön velattomaan arvoon, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoo.

Mikäli prosessi etenee suunnitellusti Uuraisten kunta on enemmistöomistaja vuonna 2026 ja Uuraisten Valokuituverkot osa kuntakonsernia.

Kunnan kannalta on positiivista, että se ei ole hankkimassa tappiota tuottavaa yritystä, sillä käyttökatetasolla yhtiön liiketoiminta on kannattavaa, yhtiön suurimmat haasteet ovat liian suuret rahoituskustannukset ja infrayhtiölle liian aggressiivinen lainan takaisinmaksuohjelma suhteessa yhtiön liiketoiminnan tunnuslukuihin.

- Uskon yhä, että toimiva valokuituverkko on kunnalle tulevaisuudessakin tärkeä ja että kunnan kasvava omistajuus vain vahvistaa sitä, Juha Valkama lisää.

Uuraisten järjestely on ainakin Keski-Suomen alueella ainutlaatuinen. Valmistelussa on pyritty ottamaan kuntalaki ja eu-säännökset mahdollisimman tarkasti huomioon.

Järjestelyt vaativat vielä kunnanvaltuuston hyväksynnän, asia on valtuustokäsittelyssä 20.5.2019.

 

Lisätietoja kunnanjohtaja Juha Valkama, p.  014 267 2602

Takaisin »