Ennaltaehkäisevä työ ja arjen tukeminen

Ohjaus ja neuvonta

Uuraisten vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ja neuvoo kuntalaisia eri etuuksien palveluiden saavuttamisessa ja elämän pulmatilanteissa. Neuvontaa annetaan puhelimitse tai henkilökohtaisella vastaanottokäynnillä. Tarvittaessa asiakkaan luo tehdään palvelutarpeiden kartoittamiseksi kotikäynti, jossa asiakkaan tilanteesta voidaan keskustella. Ohjaus ja neuvonta-asioissa voi ottaa yhteyttä hyvinvointialueen palveluohjaajaan, p. 0400 969 076 tai Uuraisten vanhuspalveluiden vastaaviin sairaanhoitajiin tai kotihoidon sairaanhoitajaan.

Kutsutaksi

Kutsutaksi kyyditsee kyliltä Uuraisten keskustaan. Palvelu on avoin niille asiointikyytiä tarvitseville, jotka eivät pääse normaalin linja-autoliikenteen mukana keskustaan.

Kutsutaksi tilataan etukäteen edellisiltana alla olevista numeroista ja asiointireitti ajetaan sen mukaan, mistä osoitteista kyytiin tulijoita kunakin kertana on.

Kutsutaksi päivä on torstai. Lähtö kotoa aamulla liukuvasti sen mukaan miten on lähtijöitä. Asiointiaika on liukuva noin 1-2 tuntia, jonka jälkeen on paluukyyti kotiin.

Kutsutaksia hoitaa:
Simo Ahola 0400 345 946

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Uurainen toteuttaa hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville kuntalaisille vuosittain. Kotikäyntien tarkoituksena on pohtia turvallisen kotona asumisen mahdollisuuksia, tiedottaa palveluista ja koota tietoa tulevien palvelutarpeiden kartoittamiseksi.

Kotikäynnit suorittaa kotihoidon työntekijä, joka soittaa sopiakseen ajankohdan mahdolliselle käynnille. Kotikäynti on vapaaehtoinen, maksuton ja luottamuksellinen. Kotikäynnillä keskustelun aiheita ovat mm. asuminen, harrastukset, turvallisuus, arjessa selviytyminen, terveys ja toimintakyky sekä tulevaisuuden näkymät. Lisäksi kotikäynnillä kerrotaan erilaisista palveluvaihtoehdoista ja vastataan mahdollisiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Muistihoitaja palvelut

Pääsääntöisesti muistiasioiden selvittely aloitetaan terveyskeskuksesta, jonne saa ajan ajanvarauksen kautta. Terveyskeskus ohjaa asiakkaat muistihoitajalle. Muistihoitajana toimii kotihoidon sairaanhoitaja oman työnsä ohella ja hänen tehtävänsä on auttaa asiakkaita arjessa selviytymisessä. Muistiasiakkaille on myös monenlaista toimintaa, joista ilmoitetaan erikseen.

Muistihoitajan tavoittaa p. 040 634 2866.

Päivätoiminta

Ikäihmisten normaali päivätoiminta käynnistyy koronasulun jälkeen jälleen 21.3.2022 alkaen. Lisätiedot vanhustyön palveluesimieheltä, p. 040 667 2497.

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Ikäihmiset kokoontuvat päiväkeskuksiin yhdessäolon ja toiminnan merkeissä. Ryhmä pitää aktiivisena, tarjoaa seuraa ja auttaa asumaan omassa kodissa pidempään. Liikkuminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat toiminnassa tärkeitä. Päiväkeskuksessa on tarvittaessa mahdollisuus myös peseytymiseen turvallisessa ympäristössä. Myös omaishoitajat voivat käyttää päiväkeskuspalveluja oman vapaansa järjestämiseen.

Päiväkeskuspäivä on klo 9-14.00. Päiväkeskus on maksullinen. Hinta sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin, monipuolisen ohjatun toiminnan sekä mahdollisen kuljetuksen.

Päivätoimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä palveluohjaaja Nina Liedevaaraan tai palveluesimieheen.

Kerhot, ryhmät, ym. toiminta

Vanhuspalveluiden järjestämä kerhotoiminta käynnistyy koronasulun jälkeen uudelleen maanantaina 21.3.2022.

Vapaaehtoistyö

Uuraisten vanhustyössä toimii aktiivinen vapaaehtoisten joukko erilaisissa tehtävissä. Vapaaehtoiset ovat mukana oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi pihatalkoissa, ystävätoiminnassa, juhlien järjestämisessä. He vetävät erilaisia kerhoja/ryhmiä, käyvät lukemassa ikäihmisille jne. Vapaaehtoistyössä on tilaa vielä monenlaisille vapaaehtoistyön toimijoille. Mikäli Sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö, ota yhteys toiminnanohjaajaan p. 050 410 1890.

Tukipalvelut

Ateriapalvelu: kuljettaa lounaan asiakkaan kotiin sovitusti, vaikkapa päivittäin. Asiakkaalla on mahdollisuus ruokailla myös Kuukankodilla.

Turvapuhelinkoneen hankinta ja turvahälytysten vastaanotto 24 h/vrk on yksityistetty: Asiakas ostaa palvelun Stella Oy:ltä. Hinnat vaihtelevat turvapuhelinlaitteesta riippuen 10-20 euron välillä. Auttajatahoina hälytyksissä ovat omainen/naapuri. Lisätietoa asiasta saa kotihoidosta.

Vaatehuolto: Kuukankodin pesulassa voidaan tukipalveluna pestä vanhusväestön pyykkiä.

Kylvetyspalvelu: Asiakkaalla on mahdollisuus saada kotihoidon kylvetyspalvelua Rinteelän palvelukeskuksessa.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu: Liikuntarajoitteisen, pienituloisen ikäihmisen on mahdollista saada Uuraisten kunnan alueella tapahtuviin asiointimatkoihinsa avustusta ns. taksikortti. Kortin myöntämisen edellytyksenä ovat terveydelliset syyt ja pienituloisuus.

Tukipalveluista saa lisätietoa vanhustyönjohtajalta tai palveluasumisen/kotihoidon vastaavalta sairaanhoitajalta.

Ikääntyneen kotona asumisen tukena Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta

Ikääntyvän henkilön kotona asumista voi tukea kodin kunnostustöillä esimerkiksi ovia leventämällä tai asentamalla ramppeja kulkemisen helpottamiseksi. Vanhustyön keskusliiton kautta on mahdollista saada korjausneuvontaa kodin muutostöiden suunnitteluun. Tarkemmin asiaan voi tutustua Vanhustyön keskusliiton sivuilta.

Yhteistyötahot

Uuraisilla järjestävät toimintaa ikäihmisille myös aktiiviset eläkeläisjärjestöt sekä seurakunnat ja eri järjestöt.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue