Kotihoito ja omaishoidontuki

Kotihoito

Kotihoito on kotiin annettavaa, lähinnä henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvää palvelua, joka voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Tilapäinen kotihoidon asiakas käyttää palveluja satunnaisesti, apu voi olla terveydenhoidollinen käynti asiakkaan kotona, tarkkailukäynti, arviokäynti tai muu tilapäiskäynti.

Jatkuva kotihoito perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jonka perusteella jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllisesti suunniteltu, hänen tarpeitaan vastaava palvelukokonaisuus. Kokonaisuus muodostuu kotihoitotyöstä ja erilaisista kotihoitoa täydentävistä tukipalveluista. Maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoitoon käytetyn ajan perusteella. Kotihoidosta saa lisätietoja vanhustyön johtajalta, palveluasumisen/kotihoidon vastaavalta sairaanhoitajalta ja kotihoidon hoitajilta.

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea maksetaan henkilölle, joka hoitaa runsaasti jatkuvaa apua ja päivittäistä hoitoa vaativaa iäkästä tai pitkäaikaissairasta omaistaan kotona. Omaishoidontuki koostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta, jota tarvittaessa täydennetään erilaisilla palveluilla. Omaishoidontuen asiakas ei pärjää kotona ilman hoitajaa runsaillakaan kotihoidon palveluilla. Omaishoidontuesta saa lisätietoja vanhustyön johtajalta.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue