Erityisryhmien palvelut

Uuraisten kunnan erityisryhmien palvelut hoidetaan 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

 

Tukea, ohjausta ja palveluja arkeen, silloin kuin muut palvelut eivät ole riittäviä

Erityisryhmien palvelut ovat kokonaisuus, johon kuuluvat kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelut sekä muu kaikille erityisen tuen tarpeessa oleville tarkoitettu ohjaus- ja neuvonta. Asiakkaiden yksilöllisyys, arjen sujuvuus, laadukas elämä sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat palvelujen järjestämisen lähtökohtia.

Palvelukokonaisuus:

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut kaikille erityisen tuen tarpeen asiakkaille
  • puhelinohjaus
  • palvelusuunnitelmien laadinta
 • Erityishuoltolain mukaiset palvelut
  • palveluohjaus
  • asumisen palvelut
  • työ-ja päivätoiminta
  • erityishuolto-ohjelmien laadinta ja vahvistaminen
  • muut erityishuoltolain mukaiset palvelut ja tukitoimet
 • Erityisen tuen tarpeen perheiden omaishoidontuki
 • Vammaispalvelut

Erityisryhmien palvelujen henkilöstö koostuu moniammatillisesta tiimistä, johon kuuluvat palvelujohtaja, palveluohjaaja, työ- ja päivätoiminnan ohjaaja sekä joukko moninaisen ammatillisen osaamisen omaavia asumisen ohjaajia ja hoitajia. Yhteistyötä tehdään kunnan muiden toimijoiden, kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa palvelutarpeiden mukaisesti.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue