Erityisryhmien palvelut

 

Tukea, ohjausta ja palveluja arkeen, silloin kuin muut palvelut eivät ole riittäviä

Erityisryhmien palvelut ovat kokonaisuus, johon kuuluvat kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelut sekä muu kaikille erityisen tuen tarpeessa oleville tarkoitettu ohjaus- ja neuvonta. Asiakkaiden yksilöllisyys, arjen sujuvuus, laadukas elämä sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ovat palvelujen järjestämisen lähtökohtia.

Palvelukokonaisuus:

 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut kaikille erityisen tuen tarpeen asiakkaille
  • puhelinohjaus
  • palvelusuunnitelmien laadinta
 • Erityishuoltolain mukaiset palvelut
  • palveluohjaus
  • asumisen palvelut
  • työ-ja päivätoiminta
  • erityishuolto-ohjelmien laadinta ja vahvistaminen
  • muut erityishuoltolain mukaiset palvelut ja tukitoimet
 • Erityisen tuen tarpeen perheiden omaishoidontuki
 • Vammaispalvelut

Erityisryhmien palvelujen henkilöstö koostuu moniammatillisesta tiimistä, johon kuuluvat palvelujohtaja, palveluohjaaja, työ- ja päivätoiminnan ohjaaja sekä joukko moninaisen ammatillisen osaamisen omaavia asumisen ohjaajia ja hoitajia. Yhteistyötä tehdään kunnan muiden toimijoiden, kuten sosiaalitoimen ja koulun kanssa palvelutarpeiden mukaisesti.

 

Yhteystiedot

Kaisa Tauriainen
Vanhus- ja erityisryhmien palvelujohtaja
040 528 2593 kaisa.tauriainen@uurainen.fi

Taru Pulkkinen
Palveluohjaaja/erityisryhmien palvelut
040 095 2256 taru.pulkkinen@uurainen.fi

Sari Mononen 
Työ- ja päivätoiminnanohjaaja
050 440 4448 sari.mononen@uurainen.fi

Uurastupa              Asumispalveluyksikkö
Rinnetie 4
050 440 4447 uurastupa@uurainen.fi

Uuraspaja
Työ- ja päivätoimintakeskus Uurastuulen puoti
Virastotie 2
050 440 4448

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue