Ikäihmiset

Uuraisten kunnan ikäihmisten palvelut hoidetaan 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

 

Uuraisten kunnassa vanhustenhuollon palveluilla pyritään turvaamaan ikääntyville kuntalaisille hyvä ja mielekäs elämä.

Keskeisenä tavoitteena on monipuolisten ja joustavien palveluiden avulla tukea ikääntyvän ihmisen itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta kotona, tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

Kun oma koti ei ole enää riittävä arkielämässä selviytymisen kannalta, tarjotaan turvallisia ja asiakaslähtöisiä asumis- ja laitoshoidon palveluita.

Uuraisten kunnan vanhuspalveluiden jonotusajat: 1 kuukausi
“Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kuntien on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.”

Posti- ja käyntiosoite
Vanhuspalvelut/Kuukankodin palvelukeskus
Keksijänpolku 3
41230 Uurainen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue