Lapset ja perheet

Uuraisten kunnan lapsi- ja perhepalvelut hoidetaan 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi

 

Lähes 25 % Uuraisten asukkaista on alle 18-vuotiaita. Uurainen on mukana hallituksen kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena valtakunnallisesti on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

LAPE -ohjelmassa kehitetään esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

  • perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
  • lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelun monialaisuus

LAPE-muutosohjelmaa toimeenpannaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa sekä lastensuojelun osalta myös erillisessä Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 -hankkeessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tukee ja koordinoi alueilla tehtävää kehittämistyötä.

Uuraisten kunnassa avautuu keväällä 2022 perhekeskus kunnanviraston alakertaan. Keskus toimii perheiden palvelujen lisäksi kaikkien kuntalaisten olohuoneena. Tulevan perhekeskuksen lisäksi lapsiperheitä tukemaan on Keski-Suomen digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa luotu lapsiperheille osoitettu palvelusivusto, jossa on helposti saatavilla muun muassa etäperhetyöntekijä OmaNannyn palvelut.

Oheisessa esitteessä lisää hyödyllistä tietoa Uuraisten lapsiperheiden palveluista.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue