Aluehallintoviraston päätös yleisötapahtumien järjestämisestä

17.12.2020 | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain
58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin
järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu
enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 22.12.2020–17.1.2021.

Tämä päätös korvaa ajalla 22.12.–31.12.2020 aluehallintoviraston
23.11.2020 antaman päätöksen.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue