Aster ei vakuuta

14.09.2021 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunnanvaltuusto totesi saman, minkä kunnanhallitus aiemmin, ettei se saatavilla olevan valmisteluaineiston perusteella näe edellytyksiä tehdä Uuraisten kuntaa sitovia päätöksiä koskien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valmistelemaa Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevaa yhteistyösopimusta.

Koko hankkeen kustannusarvio Keski-Suomen osalta on noussut kesäkuussa 2021 esitetystä n. 64 miljoonasta 128 miljoonaan euroon. Sairaanhoitopiirin lähettämässä esityslistatekstissä kokonaiskustannukset ovat n. 136 miljoonaa euroa.

Epäselvää on, onko järjestelmätoimittajavalinnan jälkeen tapahtuneet hintojen muutokset ja sopimusten tulkinnat hankintalain mukaisia. Ei ole myöskään varmuutta siitä, pystytäänkö kustannusten edelleen nousua estämään.

Uuraisten kunnanvaltuusto oli päätöksessään yksimielinen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan.

Uuraisten kunnanvaltuuston jäsenet kokoustamassa kunnanviraston salissa.
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue