Keski-Suomen ensimmäinen hyvinvointiohjelma on valmistunut

23.06.2021 | Tiedote

Keski-Suomen sote-uudistus

Keski-Suomen ensimmäinen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024 on hyväksytty 18.6.2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa ja Keski-Suomen maakuntahallituksessa.

Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa laadittu hyvinvointiohjelma on muodossaan ensimmäinen Keski-Suomen maakunnassa ja se linjaa maakunnan hyvinvointityötä seuraaville vuosille. Hankkeen lisäksi työtä on ohjannut maakunnallinen hyvinvointiryhmä.

-Hallituksen lakiesitys hyvinvointialueista velvoittaa tulevia hyvinvointialueita laatimaan hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman. Halusimme ennakoida ja laatia yhtenäisen näkemyksen siitä, millaista hyvinvointia tavoittelemme Keski-Suomeen. Hyvinvointiohjelma on kuin tiekartta, josta kunnat voivat poimia toteutettavaksi heille sopivia tavoitteita ja toimenpiteitä, kertoo projektipäällikkö Nina Peränen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Hyvinvointiohjelman viisi kärkeä

Hyvinvointiohjelma perustuu keskisuomalaisen väestön hyvinvoinnin tilan analyysiin (2017-2020), joka raportoitiin hyvinvointikertomuksen muodossa. Hyvinvoinnin tilaa kuvattiin sekä mittareiden että kokemustiedon valossa. Tältä pohjalta hyvinvointiryhmä nosti ohjelmaan viisi kärkeä.

Kärjet ovat

1.    Hyvinvointi investointina ja elinvoimana
2.    Hyvinvointia lähiympäristöstä ja yhteisöllisyydestä
3.    Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva asukas
4.    Työ- ja työllistymiskyvyn edistäminen
5.    Väestörakenteen muutoksen ennakointi ja siihen reagointi

-Olemme joutuneet tekemään tiettyjä rajauksia, jotta tulevan hyvinvointiohjelman laajuus ja hallittavuus on toteutettavissa. Hyvinvointiohjelma jalkautuu käytäntöön Keski-Suomen kuntien hyvinvointisuunnitelmien kautta, joissa voidaan huomioida laajemmin eri väestöryhmiä ja painopisteitä, jatkaa Peränen.

Tänä vuonna Keski-Suomessa päivitetään myös Keski-Suomen maakuntastrategiaa, joka tukee keskisuomalaisten päämääriä tulevaisuuden rakentamisessa. Strategian avulla Keski-Suomen kunnat, yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, viranomaiset, järjestöt sekä asukkaat voivat sitoutua yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin.

-Keskisuomalaisten ihmisten hyvinvointi on myös työn alla olevan maakuntastrategian perimmäinen tavoite. Hyvinvointiohjelma antaa erinomaisia vinkkejä ja ehdotuksia, joihin yhdessä tarttua koko maakunnassa, sanoo vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta.

Tutustu hyvinvointiohjelmaan

Keski-Suomen hyvinvointiohjelma vuosille 2021 – 2024 löytyy Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden Innokylän verkkosivuilta.

Lisätietoja

Nina Peränen, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 312 5428, nina.peranen(at)jyvaskyla.fi

Ilmasta otettu kuva järven rantaviivasta, jossa tiheä kuusimetsä rannassa.
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue