Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke 2021

23.03.2021 | Tiedote

Maastokartoitukset käynnistyvät tiistaina 6.4.2021

Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke on käynnistynyt Uuraisilla syksyllä 2020. Selvityshankkeen vetäjäksi valittiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Uuraisten kunta selvittää yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Selvitystyössä käytetään apuna Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja, ortokuvia sekä tarvittaessa kunnan arkistossa olevia rakennuslupakuvia. Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti inventointityötä varten.

Maastokäynneillä aineistoanalyysissa todetut poikkeamat rakennustiedoissa kartoitetaan kiinteistöillä. Rakennusten tarkastelu tapahtuu ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä tai niihin pääsyä ei pyydetä. Maastokäynnin jälkeen aineistot kootaan ja tiedot syötetään rekistereihin.

Kiinteistöillä tapahtuvista kartoituksista tiedotetaan kullakin alueella aina etukäteen ja kiinteistökäynnit tehdään ilmoitettuna ajankohtana. Käynnit tapahtuvat virka-aikaan ja käynnistä jätetään kiinteistölle kirje. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti.

 

Hankkeen tärkeimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle, jotta oikeat tiedot saadaan ohjattua myös Digi- ja väestötietoviraston järjestelmään eri viranomaisten saataville. Rekisteritietojen virheiden tai puutteellisuuden vuoksi kiinteistönomistajat, niin yksityiset kuin yrityksetkin, ovat eriarvoisessa asemassa verotuksen suhteen. Tällä hetkellä rekisteritiedoista voi puuttua jopa kokonaisia rakennuksia tai purettuja rakennuksia on jäänyt rekisteriin. Eri rekistereissä voi olla myös eroavaisuuksia mm. pinta-alatiedoissa, osoitteissa ja sijainneissa.

Lisää tietoa ja yhteystiedot löydät Kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshankkeen sivuilta.

Aluearajaukset ja ajankohtaisen tiedon näet myös Kuntalaisen karttapalvelussa

Aluerajauksiin ja aikatauluihin pääset tutustumaan kuntalaisen karttapalvelussa kartta.uurainen.fi lähipäivien aikana. Vuonna 2021 aloitetaan alueiden kartoitus karttapalvelussa ilmoitetussa järjestyksessä. Kartoitus käynnistetään kartassa keltaisella näkyvällä alueella. Punaisella on merkitty ne alueet, jotka ovat tulossa käsittelyvuoroon. Valmiit alueet tullaan merkitsemään vihreällä värillä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue