Kiinteistökartoitusten maastokäynnit jatkuvat Hirvaskankaan asemakaava-alueella

24.01.2022 | Tiedote

Uuraisten kunnassa vuonna 2020 käynnistetty kiinteistöjen rekisteritietojen selvityshanke jatkuu viikolla 6 maastokatselmuksilla. Vuorossa on maastotyövaihe nro 2, jossa kierretään Hirvaskankaan asemakaava-alueen kiinteistöt (alla karttaote). Kartoituksista tiedotetaan kullakin alueella aina etukäteen tienvarsille kiinnitetyissä infokylteissä ja kiinteistökäynnit tehdään ilmoitettuna ajankohtana. Käynnit tapahtuvat virka-aikaan ja käynnistä jätetään kiinteistölle kirje. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti.

Hankkeen tärkeimpänä tarkoituksena on saattaa kunnan rakennusrekisteri ajan tasalle, jotta oikeat tiedot saadaan ohjattua myös Digi- ja väestötietoviraston järjestelmään eri viranomaisten saataville. Maastokäynneillä aineistoanalyysissa todetut poikkeamat rakennustiedoissa kartoitetaan kiinteistöillä. Rakennusten tarkastelu tapahtuu ulkoapäin, niiden sisällä ei käydä tai niihin pääsyä ei pyydetä. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti inventointityötä varten. Maastokäynnin jälkeen aineistot kootaan ja tiedot korjataan järjestelmiin.

Lisätietoja:
tekninen johtaja Janne Koskenkorva, janne.koskenkorva@uurainen.fi, p. 0400 643 890
projektityöntekijä Sirpa Forsberg, rekisteritiedot@uurainen.fi, p. 040 158 0395
rakennustarkastaja Jouni Vesala, jouni.vesala@saarijarvi.fi,  p. 044 459 8319

Karttakuva Uuraisten Hirvaskankaan asemakaava-alueesta
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue