Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

27.04.2021 | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus ei antanut Uuraisten kunnalle valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksistä, joilla hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätökset vuosilta 2018 ja 2019. Päätökset liittyivät kunnan takautumisoikeuden toteuttamiseen ja tähän liittyvien takautumissaatavien perimiseen velalliselta eli Uuraisten Valokuituverkot Oy:ltä.

Perusasia on, että yksimielisellä päätöksellä Uuraisten kunnanvaltuusto antoi 14.9.2015 omavelkaisen 100 %:n takauksen Uuraisten Valokuituverkot Oy:n lainalle. Yhtiön perusliiketoiminta on kannattavaa käyttökatetasolla. Yhtiö pystyy nykyisellä toiminnan tasolla eli tilaaja- ja palvelumäärällä suoriutumaan vain osasta rahoituskuluja eli käytännössä yhtiö ei ole vuodesta 2018 lähtien pystynyt maksamaan lainanlyhennyksiä kokonaan. Kunta takaajana on joutunut maksamaan lainanlyhennyksiä, joista tähän päivään mennessä on muodostunut yli 0,5 miljoonaa euroa takautumissaatavia, joiden perinnän kunta joutuu nyt järjestelemään velallisen kanssa uudelleen kun valtuuston päätökset on kumottu.

Korkeimman hallinto-oikeuden 20.4.2021 tekemät päätökset Uuraisten kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 26.4.2021, ja merkitsi asian tiedoksi.

Lisätietoja
Kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703

Oikeuden päätösnuija.
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue