Koronaepidemian taltuttamisen toimenpiteet oikeansuuntaisia – erittäin tärkeää on valmistella paluuta normaalitilaan

30.03.2020 | Kunnanjohtajan blogi

Ei saa jäädä tuleen makaamaan

Näkymättömän Korona vihollisen edessä ollaan suomalaista yhteiskunta ajamassa alas. Kovat toimenpiteet ovat varmasti oikeansuuntaisia ja perusteltuja. Mutta kuinka kauan tilanne on päällä? Yhteiskunta ei voi olla suljettuna kovin kauaa, se on kohtalokasta. On syytä keskittyä myös siihen, miten palaamme normaalitilaan. Vertauskuvana on vuorikiipeilijä, joka yrittää päästä tavoitteeseensa huipulle, mutta jollei hän suunnittele sitä, miten sieltä päästään pois, peli on menetetty. Johtopäätöksenäni on se, että paluu kohti normaalia onnistuu tässä tilanteessa niin, että nyt riskiryhmät, pääasiassa ikäihmiset eristäytyvät kotioloihinsa ja riskiryhmien kanssa työskenteleviä hoitohenkilöstöön kuuluvia työntekijöitä testataan järjestelmällisesti. Tämä merkitsee sitä, että huolehdimme – kunta, sinä ja minä – ikäihmisten terveydestä ja ruoka- ja muusta huollosta sekä siitä, että hoitohenkilöstö pysyy terveenä. Olemme kunnassa – minä ja peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen – viestittäneet Keski-Suomen poikkeusolojen johtoryhmän vetäjään, että testaamista tulee lisätä ja ulottaa peruskuntien hoivahenkilöstöön, mikäli on pienintäkään epäilystä virustartunnasta. Tämä työmme on tuottamassa tulosta. Ja yli 70-vuotiaille kuntalaiselle tulemme lähiaikoina soittamaan, ja kartoittamaan mahdollisia avun tarpeita karanteenissa. Nämä tarpeet tulemme hoitamaan yhteistyössä uuraislaisten yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa. Me yhteistyössä varaudumme toimimaan näkymättömän vihollisen edessä. Ei saa lamaantua, eikä joutua paniikkiin.

Yritykset

Olen huolissani yhteiskuntajärjestelmämme perustasta, pienistä 1-5 henkilö työllistävistä yrityksistämme, joiden kassavirta on pysähtynyt kuin seinään todella nopeasti ja kuitenkin tietyt kulut juoksevat. Niin paljon huolissaan, että sattuu. Valtio on suuntaamassa suoria yritystukia pk-yrityksille, joista olemme yrittäneet jatkuvasti tiedottaa verkkosivuillamme ja some-kanavissa. Myös kunnassa tulemme lähiaikoina valmistelemaan yritysrahoitusta, jota jaetaan mm. yrityspalvelusetelituen kautta.

Kuntatalous

Kuntaliitto arvioi, että korona heikentää kuntien taloutta tänä vuonna 1,5 miljardia euroa. Heikennys aiheutui verotulojen menetyksistä 700 miljoonaa euroa, sote-menojen kasvusta 400 milj euroa, toimintatuottojen menetyksistä 200 miljoonaa euroa ja muista menetyksistä n. 100 miljoonaa euroa.

Suhteutimme tilannetta Uuraisten tilanteeseen. Väestömme on n. 0,07% maan väkiluvusta. Jo ennestään oli tiedossa talousarvion ylitys sosiaalitoimessa n. 200-300 000 euroa. Jos siihen lisätään vielä n. 300 000 euroa lisää, merkitsee se n. 600 000 euron ylitystä. Tämäkin on mielestäni melko positiivinen arvio. Siksi lisäisin tähän arvion sairaspoissaolojen kasvun taloudellista vaikutuksista 130 000 euroa. Toimintatuottoja menetettäisiin n. 150 000 euroa. Kaikista suurin menetys on verotulojen vähentyminen, valistunut arvioni on se, että verotulot jäisivät vuoden 2019 tasolle, eli toteutuisivat yli 600.000 euroa pienempänä kuin on talousarviossa. Ja kun lähtötaso pienenee, vaikutus näkyy myös tulevina vuosina, vaikka verotulot kasvaisivatkin.

Näiden yhteysvaikutuksena vuosikate tippuu 1,5 miljoonasta eurosta 0 tasolle ja alijäämää syntyy n. 1,4 miljoonaa euroa. Talous muuttuu myös pysyvästi alijäämäiseksi. Tilanne on kuitenkin todella epäselvä ja vaikutus voi olla vielä pahempi, esim. verotuloja kertyy vielä heikommin ja vuosikate menee miinukselle -0,5 miljoonaa euroa ja alijäämää n. 2 miljoonaa.

Tilanteen tekee vaikeaksi se, että Uuraisten kunnalla on takanaan taloudellisesti jo kaksi erittäin vaikeaa vuotta. Puskureita eli taseen ylijäämiä on sulanut vuosina 2018 ja 2019 jo kolme miljoonaa euroa, ja jäljellä on vajaa 700 000 euroa. Toimintaa on täytynyt rahoittaa ns. kuntatodistuslainoilla eli lyhytaikaisilla luotoilla. Onneksi Kuntarahoitus ilmoitti edelleen olevansa mukana kuntatodistusohjelmassa turvaten kuntien rahoituksen.

Meidän täytyy pitää itse tiukkaa talouskuria. Poikkeusolojen hoitaminen on nyt ykkösprioriteetti. Tulevina vuosina kunnan talous on saatettava nousu-uralle. Se on mahdollista, voimme nousta tästä suosta. Perusopetuksen kustannuksia on saatava alemmaksi toimintaa ja rakenteita muuttamalla, samaten varhaiskasvatuksen. Vanhustyössä on ehdottomasti onnistuttava uudistamaan toimintaa, vesihuolto on saatettava lainmukaiseen tilaan, kiinteistöverokertymää lisättävä, hallinnossa säästettävä ja kyllä, harkittava tuloveroprosentin nostoa vuodelle 2021. Näin saisimme taloutta tasapainoon seuraavina vuosina. Mutta erittäin suuri ongelma on kuluva vuosi 2020.

Siksi valtioneuvoston eli hallituksen on lupaustensa mukaisesti tultava apuun. Verotulojen menetyksen ja terveysmenojen kasvun kompensaatio Uuraisten osalta tarkoittaa 1,0-1,5 miljoonan euron lisäystä tämän vuoden valtionosuuksiin. Verotulomenetysten kompensaation on jatkuttava myös tulevina vuosina, vaikka pienempänä, ja vaikka tätä kautta valtionosuus kokonaisuudessaan pienenisi.

Osa kunnan toiminnoista on nyt kiinni, ja niistä vapautunutta työvoimaa on siirretty toisiin tehtäviin. Mikäli töitä ei ole osoittaa, niin työntekijät hyödyntävät lomiaan sekä palkatonta talkoovapaata. Jollei suostu kuntatyönantajan osoittamiin työtehtäviin tai käytä lomiaan, niin viime kädessä palkanmaksu lakkaa 14 vuorokauden jälkeen. Eli tällä hetkellä toimitaan edellä mainitun mukaisesti ennen kuin päädytään muihin ratkaisuihin, esim. lomautuksiin. Mikäli poikkeusolot jatkuvat, tilannetta arvioidaan uudelleen.

Digiloikka

Kuten historiassa yleensä, tämä ei ole loppu vaan myös jonkun alku. Digiloikka. Videoneuvotteluyhteyksiä hyödynnetään tällä hetkellä – ja varmasti jatkossakin – niin opetuksessa kuin työnteossa, tällaisia ovat esimerkiksi Google meets ja Microsoft teams. Tämä edellyttää, että on olemassa kattavat ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Esim. minulla on ollut teams kokouksia Uuraisilla asuvien henkilöiden kanssa, jotka eivät asuinpaikkansa vuoksi saa yhteyttä langattomasti, vaan heillä oli yhteyksissä Uuraisten Valokuituverkot Oy:n kiinteän valokuituyhteyden kautta. Se, että meillä on kiinteät valokuituset tietoliikenneyhteydet, siitä kiitos kuuluu vuosien 2012-17 valtuustolle. Nyt kun haastavana aikana mietimme yhdessä, miten tuemme ja autamme toisiamme, niin mielestäni voitaisiin myös yhdessä tuumata, miten osaltamme kykenemme turvaamaan Uuraisten Valokuituverkot Oy:n/valokuituyhteyksien toiminnan jatkuvuutta. Esimerkiksi edesauttaako sitä pari vuotta kestäneet valokuituverkkoja koskevat käsittelyt hallinto-oikeudessa? Oikeusistuimen käsittelyn kestosta ja päätöksistä ei ole mitään tietoa.

Poikkeusolot jatkuvat

Poikkeusolojen kolmas viikko alkaa Uuraisilla vakaissa, mutta odottavissa tunnelmissa, tilanne voi muuttua ja hallitus voi antaa uusia asetuksia tai muuttaa olemassa olevia. Kunta toteuttaa paikallistasolla hallituksen poikkeusolojen valmiuslainasetuksia. Uuraisten kunnan johtokeskus ja työntekijät ovat tehneet upeaa työtä tämän kriisin keskellä – hoivatyössä, opetustoimessa, tilapalveluissa ja hallinnossa. Keskiössä ovat ihmisten terveys ja turvallisuus sekä opetuksen järjestäminen.

Juha Valkama

kunnanjohtaja

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue