Kunnan johtokeskus ja sivistyspalvelut tiedottaa

17.03.2020 | Tiedote

Uuraisten kunnan sivistyspalveluissa noudatetaan valtioneuvoston ohjeistusta koronaviruksen COVID19 etenemisen hidastamiseksi 17.3.2020 alkaen kokonaisuudessaan. Koulusta suositellaan jäätäväksi pois jo huomenna 17.3.2020 alkaen, mikäli se vanhempien ja oppilaan tilanne huomioiden on mahdollista.

Uuraisten kunnan kaikissa perusopetuksen kouluissa siirrytään etäopetukseen keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Päätöksen on tehnyt Uuraisten kunnan johtokeskus 16.3.2020 järjestetyssä kokouksessa. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Alkuopetuksen 1-3 luokkien oppilaiden vanhempia pyydetään ilmoittamaan välittömästi koulunsa rehtorille työskentelevätkö he kriittisiksi määritellyillä aloilla (esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla), jotta heidän perheidensä lapsille voidaan järjestää opetus. Vaativan erityisen tuen oppilaiden huoltajia informoidaan erikseen. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta lakkautuu myös keskiviikosta 17.3.2020 alkaen, muilta kuin niiltä oppilailta joiden vanhemmat työskentelevät kriittisiksi määritellyillä aloilla.

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti, huomioiden kuitenkin, että ne vanhemmat jotka voivat järjestää lapsen hoidon kotona menettelisivät niin.

Koulujen oppilaita on perjantaina ohjeistettu ottamaan kaikki oppimateriaalit mukanaan kotiin. Oppilaat tulevat saamaan ensimmäiset ohjeet etäopiskelua varten tiistaina 17.3. Wilman kautta tai mikäli Wilma ei ole käytössä, puhelimitse. Opiskelu tapahtuu kotoa käsin hyödyntäen oppilaille tuttuja opetusmateriaaleja ja tietoteknisiä välineitä, ikä- ja osaamistaso huomioiden.

Luokanopettajat ovat yhteydessä omiin oppilaisiinsa päivittäin. Yläkoulun opettajat ohjaavat aktiivisesti oppilaita opinnoissaan sähköisten välineiden kautta tai puhelimitse.

Oppilailla ja opiskelijoilla on käytössään normaalit oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut myös etäopiskelun aikana.

Kansalaisopiston ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Kirjasto, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Tiedotamme asiasta tarvittaessa lisää tiistaina 17.3.2020.

Lisätietoja:

Peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277

Kunnanjohtaja Juha Valkama, puh. 040 552 5703

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue