Kunnanhallituksen 25.3.2024 keskeiset päätökset

27.03.2024 | Uutisia Uuraisilta

 

Uuraisten kunnan lausunto hyvinvointialueelle:

Yhä on mahdollisuus tehdä toisin!

 

Uuraisten kunta on jättänyt lausuntonsa koskien Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavaista palveluverkkouudistusta. Odotetusti Uurainen suhtautuu ehdotukseen hyvin kriittisesti, mutta myös runsaasti vaihtoehtoja ehdottaen. Vahingollisimpana asiana nähdään kivijalkaterveysasemien liian rankka karsiminen ja sen vaikutukset erityisesti ikäihmisiin.

– Avoterveydenhuollon palveluiden eli lääkäri- ja sairaanhoidon palvelujen lakkauttaminen kivijalka terveysasemalta olisi kohtalokas eritoten ikäihmisten hyvinvoinnille, ja heikentää olennaisesti myös muun väestön terveyspalveluiden saatavuutta, vastauksessa todetaan.

Uuraisten kunta ei myöskään usko, että lähipalvelujen lakkautuksilla saataisiin aikaan aitoja säästöjä, vaan kulut pitkällä aikavälillä kasvavat, mikäli hoitoon pääsemisen kynnys kasvaa, hoidon jatkuvuus heikkenee ja hoidot päästään aloittamaan nykyistä myöhemmin.

Lopussa Uuraisten kunta siteeraa Helsingin Sanomien erinomaista pääkirjoitusta 19.3.2024:

Sote-uudistus tuottaa nyt liikaa yllätyksiä: Sote-uudistuksen tavoitteena oli turvata suunnilleen samantasoiset palvelut koko maassa ja hillitä samalla kulujen kasvua väestön ikääntyessä. Ajatuksena oli, että ihmisiä hoidettaisiin mahdollisimman paljon ja ennakoivasti perusterveydenhuollossa eli lähipalveluissa, kuten terveysasemilla, jotta paine kalliiseen erikoissairaanhoitoon sairaaloissa vähenisi. Näin uudistusta mainostettiin myös kansalaisille. Kansalaisten silmissä uudistus näyttäytyy kuitenkin lähinnä lähipalveluiden karsimisena. Kulujen kasvun hidastumisestakaan ei voi olla varma, sillä erikoissairaanhoidossa monet kulut kasvavat. Yksi syy on, että kolme rinnakkaisjärjestelmää, julkinen, yksityinen ja työterveyshuolto, kilpailevat henkilökunnasta.

-Keski-Suomen Hyvinvointialue! Keski-Suomessa on mahdollisuus toimia sen tavoitteen mukaisesti, millä uudistuksen välttämättömyyttä perusteltiin ja mitä kansalaisille luvattiin. On mahdollisuus tehdä toisin, ja profiloitua edukseen hyvinvointialueiden joukossa. Ja pureutua niihin kustannuksiin, joilla alijäämää aidosti voidaan kattaa, ja välttää arviointimenettely, mikä voi johtaa Keski-Suomen hyvinvointialueen liittämiseen johonkin toiseen alueeseen, missä sijaitsee yliopistollinen keskussairaala. Toisaalta on ymmärrettävää, että Keski-Suomen hyvinvointialueen johto pyrkii osoittamaan toimivansa alijäämien kattamiseksi säädetyssä ajassa esittämällä tämän palveluverkkoesityksen mukaisia säästöohjelmia, jotta saisi vastuuvapauden tänä keväänä tilintarkastajilta. Aikataulupaineessa ei kuitenkaan kannata karsia maaseutukuntien palveluita, vaan palauttaa palveluverkkoesitys erityisesti terveysasemien osalta uudelleen valmisteluun, tiivistää Uuraisten kunta lausunnossaan.

 

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Juha Valkama, 040 552 5703

peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, 040 589 1277

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue