Kunnanhallituksen kokous 11.4.2022: Keskeisimmät päätöskohdat

13.04.2022 | Uutisia Uuraisilta

50 pakolaista Uuraisille

Kunnanhallitus päätti, että Uuraisten kunta on valmis sopimaan Vastaanottokeskuksen kanssa sopimuksen noin 50 Ukrainan sodan pakolaisen vastaanottamisesta Uuraisten kuntaan, tai vaihtoehtoisesti luomaan yhdessä SPR:n vastaanottokeskuksen kanssa noin 50 pakolaisen vastaanottokeskuksen sivupisteen hajautetulla mallilla Uuraisten kuntaan. Ennen kunnan ja maahanmuuttoviraston tai kunnan ja vastaanottokeskuksen sopimusehtojen selviämistä päätös on ehdollinen periaatepäätös. Kunnanjohtajalle ja peruspalvelujohtajalle annetaan valtuudet jatkaa valmisteluja pakolaisten vastaanottamiseksi ja heidän palvelujensa turvaamiseksi sekä valtuudet vastata Maahanmuuttoviraston kyselyihin tämän kunnanhallituksen päätöksen ja päätöksen valmistelutekstin mukaisesti. Samalla kunnanhallitus perustaa koordinaatioryhmän, ja nimeää siihen kunnanjohtajan, peruspalvelujohtajan, työsuunnittelijan, teknisen isännöitsijän, joka on myös Uuraisten Vuokratalot Oy:n edustaja, sosiaaliohjaajan ja pyytää yhteistyötahoja nimeämään edustajansa ryhmään. Yhteistyötahoja ovat mm. SPR, Evankelisluterilainen seurakunta, Helluntaiseurakunta ja Uuraisilla toimivat vapaaehtoisjärjestöt. Tarvittaessa ryhmä täydentää itse kokoonpanoaan.

Warrelle Wirtaa -hankkeelle välirahoitus

Kunnanhallitus päätti myöntää Uuraisten Jokihaaran Pienviljelijäyhdistys ry:lle hankeaikaista väliaikaisrahoitusta korotta yhteensä enintään 6 877 euroa. Väliaikaisrahoitus koskee Warrelle Wirtaa -hanketta, joka on Leader JyväsRiihen Virtaa-teemahankkeen alahanke ja jonka avulla parannetaan entisestään Jokihaaran kylän harrastusmahdollisuuksia. Välirahoituksen edellytyksenä on Uuraisten Jokihaaran Pienviljelijäyhdistys ry:n antama valtakirja tukirahoituksen maksamista varten siten, että se valtuuttaa rahoittajan maksamaan hankkeen tukirahoituksen suoraan kunnan tilille. Yhdistys valtuuttaa myös kunnanjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön sopimaan tarkemmin yhdistykselle annettavan välirahoituslainan maksuerien aikataulusta.

Täyttölupia

Kunnanhallitus myönsi neljä täyttölupaa sivistys- ja sosiaalitoimeen. Täyttöluvat myönnettiin Uuraisten koulukeskuksen kahden luokanopettajan virkaan, sekä perheohjaajan ja kotihoidon hoitajan toimeen.

Kunnanhallitus muutti myös sosiaaliohjaajan viran sosiaalityöntekijän viraksi ja myönsi tehtävään täyttöluvan.

Yhtiökokousedustajien valinnat

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Olli Humalajoen kunnan edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 27.4.2022. Kuntien Tiera Oy on kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiö, joka tarjoaa valmiiksi kilpailutettuja sekä tuotteistettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja kunnille.

Kunnanhallitus valitsi myös yksimielisesti Liisa Stenman-Kässin kunnan edustajaksi Jyväskylän Kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen perjantaina 29.4.2022.

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue