Kunnilta kritiikkiä sairaanhoitopiirille uuden sairaalan kustannusten ylityksestä

09.02.2021 | Tiedote

Tiedote viestimille 9.2.2021

Keski-Suomen kunnilta kritiikkiä sairaanhoitopiirille uuden sairaalan kustannusten ylityksestä

Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat ja hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat kokoontuivat tänään etäyhteyksin kuntakokoukseen, jossa käsiteltiin muun muassa Sairaala Novan rakennuskustannusten arviointiraporttia.

Raportin taustalla on Sairaala Novan investointi, joka ylitti talousarvion yli 50 miljoonalla eurolla. Ylitys on yli 10 % alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Kunnille tieto ylityksestä tuli samaan aikaan, kun urakoitsija luovutti kohteen sairaanhoitopiirille lokakuun lopussa 2020.

Kunnat päättivät yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa teettää ulkopuolisen arvioinnin syistä, jotka johtivat kustannusten ylitykseen. Sairaanhoitopiirin hallitus tilasi ulkopuolisen ja riippumattoman arvioinnin kustannusten kasvuun johtaneista syistä. Raportti on nyt valmistunut ja sen sisältöä käytiin sovitusti läpi kuntakokouksessa.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että projektinjohtourakkamallin valinta oli aikataulusyistä tietoinen päätös, jolloin tilaajalle jäi suurempi riski mahdollisista kustannusylityksistä. Raportin perusteella näyttää siltä, että investointibudjetissa ei lähtökohtaisesti ollut riittäviä varaumia muutos- ja lisätyökustannuksiin. Budjetista puuttui kokonaan hintariskit, taidehankinnat, päätelaitteet sekä ERP-lisenssit. Suunnitelmat ja sopimukset täsmentyivät hankkeen aikana ja osa suunnitelmista tehtiin kahteen kertaan. Kaikista edellä mainituista syntyi lisäkustannuksia.

Ulkopuolinen raportti osoittaa, että sairaanhoitopiirillä oli tieto investointihankkeen kustannusylityksistä jo alkusyksystä 2018. Tämän jälkeen hankkeen dokumentoitu raportointi, seuranta ja ennustaminen harventui ulkopuolisen arvioinnin mukaan oleellisesti. Sairaanhoitopiirin hallitus raportin tilaajana tulee huolehtimaan sen julkaisemisesta.

Raportti herätti keskustelua. Kuntakokouksessa todettiin yksimielisesti, että raportissa kuvatut seikat ovat lisänneet epäluottamusta jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Omistajakunnat edellyttävätkin, että sairaanhoitopiirin hallituksen tulee tehdä johtopäätökset ja toimenpiteet luottamuksen palauttamiseksi.

– Vuoropuhelua tullaan sairaanhoitopiirin kanssa jatkamaan tiiviisti. Kunnilla on aito halu palauttaa luottamus sairaanhoitopiirin päätöksentekoon ja avoimeen valmisteluun. Uusi sairaala on kiistatta kaikille Keski-Suomen kunnille ylpeyden aihe, mutta sen hohtoa heikentää kustannuksiin liittyvät epäselvyydet. Jotta toimintaa voidaan lähteä kehittämään puhtaalta pöydältä, luottamus on palautettava ja vuoropuhelun syvennyttävä, Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja Matti Mäkinen tiivisti kokouksen jälkeen.

Keskustelussa myös sote-uudistuksen seuraavat vaiheet

Kokouksessa valmistauduttiin myös sote-uudistuksen eli Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun seuraaviin askeliin. Kokouksessa käytiin läpi uudistuksen kansallisen tilanne sekä kuultiin maakunnallisten valtionavustushakkeiden etenemisestä. Kokouksessa sovittiin myös väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämisprosessin etenemisestä Keski-Suomessa.

Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu viranhaltijoista. Se johtaa hallituksen esityksen mukaisesti hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua vaaleilla valittavan aluevaltuuston aloitukseen asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä.

Keski-Suomen kunnanjohtajakokous on nimennyt keskuudestaan työryhmän valmistelemaan valmistelutoimielimen kokoamista. Keski-Suomessa valmistelun pohjana pidetään hallituksen esityksessä olevaa ns. perälautamallia jossa väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimetään yksitoista henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valmisteltu esitys tulee olemaan valmiina siten että se voidaan esitellä Keski-Suomen kuntakokoukselle toukokuun 2021 aikana. Väliaikaisen valmistelutoimielin toiminta käynnistyy välittömästi lakien tultua voimaan. Tämän hetken arvion mukaan lait tulevat voimaan 1.7.2021.

Lisätietoja:
– Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen, 014 2671 210
– Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819
– kuntakokouksen puheenjohtaja Meri Lumela p. 050 554 7167

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue