Kunta hakee yhteistyökumppania elinvoimahankkeeseen

21.01.2021 | Uutinen

Yleistä
Uuraisten kunnanhallitus on käynnistänyt §208/5.10.2020 keskustaajamassa elinvoimahankkeen (liitteenä 1). Elinvoimahankkeen osalta kunta julistaa etsittäväksi yhteistyökumppanin, jonka kanssa esitetylle 8700 m2:n määräalalle käynnistetään kumppanuuskaavoitus uuden vähittäistavarakaupan yksikön rakentamiseksi.

Hankesisältö
Kunta hakee kumppanikseen toimijaa, joka sitoutuu rakentamaan osoitetulle määräalalle vähintään 800 m2:n vähittäistavarakaupan yksikön. Yhteistyökumppani sitoutuu maankäyttösopimuksen
mukaiseen prosessiin, jossa sovitaan osallistumisesta kaavamuutoksesta syntyviin kustannuksiin. Kumppani sitoutuu lisäksi myymälärakennuksen toteuttamisesta aiheutuvien infrakustannuksien (tiestö ja kunnallistekniikka) jakoperusteisiin, jotka tarkennetaan suunnittelun ja kustannuslaskennan
edistyessä valintaprosessin yhteydessä yhteistyökumppaniehdokkaiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Kunta vastaa osaltaan asemakaavoituksen edistämisestä yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Vähittäistavarakaupan myymälätoimintaan kaavoitettavasta määräalasta tehdään esikauppakirja, johon määritetään tarkat ehdot varsinaisen kaupan toteutumisesta. Lähtökohtaisesti maakauppa
toteutetaan siinä vaiheessa, kun uusi asemakaava on saanut lainvoiman. Esikauppakirjassa sovitaan myös kaupan purkamisen ehdot.

Yhteistyökumppanin valinta ja etenemisvaiheet
Kunta valitsee päätöksellään hankkeeseen yhteistyökumppanin tässä ilmoituksessa esitettyjen lähtötietojen ja vaatimusten pohjalta. Valinnasta tehdään erillinen päätös hankkeeseen ilmoittautuneiden kumppaneiden kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen.

Yhteistyökumppanin valinta ei vielä sitouta osapuolia mihinkään, vaan tämän jälkeen hanke etenee tarkempaan asiakirjavalmisteluun. Yhteistyökumppanin kanssa sovitaan hankkeen yhteiset tavoitteet, joiden pohjalta tehdään esikauppakirja ja kaavoituksen käynnistämissopimus. Tämän jälkeen kunta
tekee ja asettaa nähtäville asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavaluonnoksen. Kaavaluonnoksen jälkeen tehdään osapuolia sitova maankäyttösopimus.

Yhteistyökumppanilta pyydettävät asiakirjat ja suunnitelmat hakemukseen
Kumppanuushankkeeseen osalliseksi pyrkivän tulee osoittaa hakemuksessaan vähintään seuraavat asiat, joiden pohjalta Uuraisten kunta valitsee yhteistyökumppanit neuvotteluun:
-Kirjallinen hakemus yhteistyökumppaniksi esitettyyn elinvoimahankkeeseen
-Liiketoimintasuunnitelma elinvoimahankkeessa esitetylle määräalalle. Suunnitelmassa on esitettävä vähintään:
o Myymälärakennuksen pääpiirustusluonnokset (asemapiirros, julkisivut, pohjakuva ja leikkaus) rakennusmateriaaleineen
o Selkeä, kirjallinen selvitys tulevasta liiketoiminnasta ja aikataulu liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi
-Liikevaihto vuodelta 2020. Haku rajataan koskemaan > 5 miljoonan euron liikevaihdolla toimivia yrityksiä.
-Vastaavien toteutuneiden hankkeiden referenssit viimeiseltä viideltä (5) vuodelta.
-Euromääräinen ostotarjous myymälärakennukselle valmiiksi kaavoitetusta 8700 m2:n tontista (tähän ostotarjoukseen ei tule sisällyttää kaavoitus- tai infrakustannuksia).

HAKUILMOITUKSEN VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ ON PERJANTAINA 26.2.2021 KLO 12.00, JONKA JÄLKEEN TULLEITA HAKEMUKSIA EI OTETA KÄSITTELYYN.

LIITTEET:
Liite 1. Kunnanhallituksen päätös §208/2020 elinvoimahankkeesta

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue