Kuntatalouden haasteet jatkuivat edelleen vuonna 2019

31.03.2020 | Tiedote

Uuraisten kunnanhallitus käsitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen kokouksessaan 30.3.2020. Vuosi 2019 oli Uuraisten kunnalle jo toinen taloudellisesti vaikea vuosi peräkkäin. Yleisesti koko kuntakentällä tilanne on samansuuntainen eli tilikauden tulos on miinuksella. Uuraisten kunnalle kertyi tilikaudelta 2019 alijäämää 1.321.000 euroa. Kunnalla oli taseessaan edellisten vuosien ylijäämää 1.991.000 euroa, mutta em. alijäämän jälkeen sitä on enää 670.000 euroa.

Vuonna 2019 tehtiin monia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä ja vuosikate saatiin ylijäämäiseksi. Toimintatuotot toteutuivat budjetoidusti, mutta toimintakulut ylittivät talousarvion reippaasti. Henkilöstökuluissa oli nousua talousarvioon verrattuna, kuten myös palveluiden ostoissa ja avustuksissa. Myös Uuraisilla väestö ikääntyy, mutta ihmiset on hoidettava. Tulevaisuudessa kunta joutuu suuntaamaan tehostetusta palveluasumisesta vapautuvia resursseja kotihoidon ja kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen. Tätä kehitystyötä on vuoden 2020 aikana edelleen jatkettu.

Verotulot (11.356.174 euroa) toteutuivat 344.000 euroa arvioitua pienempinä ja valtionosuudet (9.294.000 euroa) n. 216.000 euroa suurempina. Valtionosuuksien vähäinen kasvu on yksi suurimmista syistä huonoon tilikauteen. Arvioitua pienempi verotulokertymä johtui mm. tulorekisteriuudistuksesta ja verokorttiuudistuksesta. Kunnan vuosikatteen pelasti rahoitustuottojen hyvä kasvu 192.000 euroa. Vuonna 2019 kunnan sijoitettu varallisuus tuotti poikkeuksellisen hyvin.

Investointien nettomenot olivat n. 0,8 miljoonaa euroa, joka oli vajaa 100.000 euroa enemmän verrattuna muutettuun talousarvioon. Lainakanta asukasta kohden kohosi uusiin ennätyslukemiin 4.630 euroa/asukas. Myös kunnan väkiluku pieneni poikkeuksellisesti (- 102 henkilöä), joten kunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 3.681 henkilöä. Eräänä syynä väestön vähenemiselle on esitetty sitä, että normaalia suurempi joukko nuoria muutti opiskelemaan toisille paikkakunnille. Syntyneiden enemmyyttä (+ 8) voidaan kuitenkin pitää positiivisena asiana. Positiivista on myös se, että kunnan peruspalvelut on pystytty turvaamaan erinomaisen hyvin vuonna 2019. Niin lasten, nuorten kuin ikääntyneidenkin palvelutarjonta on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Myös jatkossa Uuraisten kunta on erinomainen asuinpaikka.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue