Lasten etäopetuksen aikainen kouluruokailu Uuraisten kunnassa

03.04.2020 | Tiedote

Hallitus totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Edellä mainitut järjestelyt tulivat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Opetusministeri Li Andersonin tiivistys löytyy Hallituksen tilannekatsauksesta 2.4.2020 tallennetulta videolta aikavälinä 5.38-6.37 verkko-osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/live

Kuten Andersson tuo esiin (aikaväli 5.38-5.45 videolla), niin lähiopetuksessa oleville järjestetään kouluruoka. Näin Uuraisillakin tehdään. Etäopetuksessa olevien osalta (aikaväli 5.45-6.02 videolla) Andersson tuo esiin, että ruokailua voidaan järjestää, mutta tuo esiin rajoitteena lähikontaktien välttämisen. Missään tapauksessa kunnalla ei siis ole velvoitetta yleiseen etäopetuksessa olevien ruokailun järjestämiseen, ja kunnalla on toimivalta painottaa hyvin voimakkaasti lähikontaktien välttämistä omassa harkinnassaan.

Andersson (videon aikavälillä 6.02-6.37) tuo esiin toimintamallin, jossa esimerkiksi oppilashuollon kautta kartoitetaan ne etäopetuksessa olevat lapset, joille kuitenkin kohdennetaan ruokailua, vaikka koulutuksen järjestäjä ei lähikontaktien välttämisen takia järjestä laajalla kattavuudella etäopetuksessa oleville lapsille koulupäivien ruokaa.

Uuraisten kunnassa lähikontaktien välttäminen on ykkösprioriteetti. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisvaara koronavirusepidemian takia on todellinen uhka, ja sen takia kaikki lähikontaktit ihmisten välillä on syytä minimoida. Samanaikaisesti kunta tietenkin huolehtii lähiopetuksessa olevien kouluruoasta ja myös sellaisten etäopetuksessa olevien lasten koulupäivien ruoasta, joiden osalta se on tarpeen kunnan toimesta järjestää, jotta lapsen hyvinvointi ja riittävä ravinnonsaanti voidaan turvata. Tarvittaessa sosiaalitoimi voi käyttää harkinnanvaraista toimeentulotukea perheiden toimeentulon tukemiseen.

Poikkeustilan vuoksi koko yhteiskunta siirtyi tilanteeseen, jossa maassamme ei ole oltu toisen maailmansodan jälkeen. Vaikutukset ulottuvat kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Perusopetus on yksi niistä toiminnoista, joissa muutokset ovat kaikkein suurimpia. Opetuksessa siirryttiin 4 luokasta alkaen etäopetukseen ja samalla oikeus etäopetuksen kouluruokailuun poistettiin. Osa kunnista on ryhtynyt tästä huolimatta tekemään erilaisia järjestelyjä perheiden tukemiseksi kohonneiden ateriakustannusten vuoksi. Yleistä ohjeistusta ei valtionhallinnon taholta ole, joten jokainen kunta tekee omat päätöksensä järjestämistavoista.

Toisen asteen oppilaitoksilla ja muiden kuntien opetuksessa olevilla oppilailla on kunnittain vaihtuvat käytännöt ateriatuesta ja niitä tukia kannattaa kysyä oppilaitoksista.

Varsin yleinen malli perusopetuksessa näyttäisi olevan reilun euron varaaminen etäopetuksen oppilaiden ateriatukeen joko ruokakassina yms. Osassa kuntia ateriatuki on toteutettu tarveharkintaisena ja osassa kaikille jaettavana tukena. Jokaiseen malliin sisältyy hyviä ja huonoja puolia. Esimerkiksi 70 euron lahjakortti vastaa n. 1,4 euron ateriatukea ateriaa kohden.

Uuraisilla on päädytty harkinnanvaraiseen 3 euron tukeen/ateria/oppilas. Tällöin vanhempia ei ole velvoitettu hakemaan ruokakasseja/ruoka-annoksia jakopaikoista tai tietyistä kaupoista matkojen pituudesta riippumatta. Vanhemmat päättävät itse mistä ja millaista ruokaa oppilaille hankkivat.

Hakuprosessi on kuvattu oppilaiden vanhemmille lähteneessä Wilma viestissä. Erityisesti otetaan huomioon koronaepidemian vaikutukset perheiden toimeentuloon. Hakemus on vapaamuotoinen. Mitään liitteitä ei tarvitse toimittaa, jotta hakuprosessi olisi mahdollisimman yksinkertainen.

Vanhemmat, joilla on vaikeuksia huolehtia harkinnanvaraisesta 3 euron ateriatuesta huolimatta etäopetuksessa olevien lasten koulupäivien ruoasta voivat ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen, sosiaaliohjaaja Mari Mäkiseen soittoaika ma-to klo 10-11, muina aikoina soittopyyntö tekstiviestinä 040 352 6204. Käytettävissä ovat mm. perhetyön palvelut, joita täydennetään tarvittaessa ruokakassi- ja ateriapalveluin.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue