Leader-rahoitusta haettavissa vielä syksyllä 2019

10.09.2019 | Uutinen

JyväsRiihi tiedottaa

JyväsRiihen rahoitusta riittää vielä jaettavaksi. Tämän ohjelmakauden viimeiset tuet, noin 420 000 euroa jaetaan tämän syksyn ja vuoden 2020 aikana.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Yritysten kehittämistä voidaan tukea yritysryhmähankkeissa. Harkinnanvarainen tuki on suunnattu maaseudulla toimiville, päätoimisille yrityksille.

Yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tukea kehittämiseen tai investointeihin hankkeisiin, joilla lisätään maaseudun kylien yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Tukea voi hakea myös kansainvälisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Yleishyödyllistä investointia suunnitteleva voi valita hankkeen kustannusmalliksi joko perinteisen kuittiperusteisen kustannusmallin tai kertakorvaus -kustannusmallin.

Kertakorvaus -kustannusmallissa tuki maksetaan nimensä mukaisesti yhtenä könttäsummana, kun hankkeen toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja todennettu. Tässä kustannusmallissa ei voi tehdä hankkeen aikana muutoksia hankesuunnitelmaan, muutoin kuin toteutusajan suhteen.

Hallituksen linjausten mukaan yksittäiseen kehittämishankkeeseen myönnetään tukea enintään 45 000 euroa.

Yleishyödyllisten hankkeiden suunnittelussa ja aikatauluissa kannattaa huomioida, yleishyödyllisiin hankkeisiin virallisia tukipäätöksiä tehdään 2019 loppupuolella tai vuoden 2020 alussa. Hankkeilla on toteutusaikaa vuoden 2021 loppuun saakka.

Hakemuksia käsitellään hallituksessa sitä mukaa, kun Hyrrään vireille jätetyissä hakemuksissa on kaikki tarvittava tieto päätöksentekoa varten. Syksyllä 2019 hakemukset määräajat ovat 19.9. tai 7.11.

Hakemusvalmistelussa kannattaa ottaa yhteyttä JyväsRiihen työntekijöihin, jotka neuvovat hankesuunnitelman ja hakemukseen liittyvien tietojen toimittamisessa ja mm. Hyrrän käytössä.

Lisätietoa:

toimisto(at)jyvasriihi.fi

Pirjo Ikäheimonen, puh. 040 868 1113
Leena Karjalainen, puh. 044 959 8500

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue