Linkkialueeseen liittyminen ei toisi lisää vuoroja Uuraisille, ainoastaan kustannuksia

24.05.2023 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten linja-autoyhteyksistä on käyty monipuolista keskustelua. Yhtenä lähtökohtana on ollut kunnanvaltuuston päätös olla lähtemättä linkkialueeseen. Valitettavasti linkkialueeseen lähtö ei olisi tuonut yhtään vuoroa lisää, ainoastaan nostanut kustannuksia markkinaehtoisen liikenteen mahdollisesti siirtyessä uuraislaisten veronmaksajien kustannettavaksi. Arvio lisäkustannuksista on ollut 100 000 euron luokkaa, mikäli kaikki koululaisliikenteen ulkopuolinen liikenne olisi siirtynyt kunnalle. Mikäli linkistä olisi haluttu lisävuoroja niistä olisi pitänyt maksaa lisää. Yhden arkipäiväviikon kustannukset edestakaisesta vuorosta Jyväskylään voidaan aiempien kilpailutusten perusteella arvioida olevan 20.000 euron luokkaa. Valitettavasti näiden tällä hetkellä ostettujen vuorojen käyttö on hyvin vähäistä ja jatkuvuus yhteiskunnan tuen varassa.

Liikennepalveluissa on varmasti parannettavaa, vaikka moniin vastaaviin kuntiin vuorotiheys on kesäaikaa lukuun ottamatta parempi Uuraisilla. Parhaillaan valmistelussa on kunnan sisäisen koululaisliikenteen saaminen matkahuollon palvelutarjontaan, jolloin lippujen osto näihin vuoroihin helpottuu.  Uuraisten sarjalippu on myös varsin vähän tunnettu kunnan tukema lipputuote, 40 matkan lipun hinta on 143,50 euroa. Jatketaan ajatusten vaihtoa kehittämistarpeista, niitä aivan varmasti riittää. Kaikkiin asioihin ei kunnan päätösvalta riitä, mutta vaikutetaan niihin, joihin voidaan.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue