Määräalan osto kunnalle tukee yhdyskuntarakennetta

25.03.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunta päätti käyttää etuosto-oikeuttaan 45,1 hehtaarin määräalan ostosta Hirvaskylältä. 

Uuraisten kunta käyttää etuosto-oikeuttaan Uuraisten Hirvaskylällä sijaitsevassa tonttikaupassa. Kunta katsoi, että 45,1 hehtaarin määräalan hankkiminen Lahdentieltä poikkeavan Heinäsuontien hevosenkenkämäisen tielenkin ympäriltä ja läheisen Lahdentien sekä Vanhan Hirvasentien tuntumasta kunnan omistukseen tukee alueen yhdyskuntarakentamisen tasapainoista kehittämistä.

Määräalan länsiosassa on asemakaavassa osoitettu TY-1-tontteja, M-aluetta, EV-aluetta ja katuverkostoa. Aikoinaan kaavan laadinnassa kortteli on jaettu kunnan ja yksityisen kesken, mikä ei ole osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Kunnalla on intressi hankkia tämä asemakaavoitettu alue kokonaan omistukseensa.

Nykyisessä asemakaavassa on lisäksi jätetty leveä tievaraus TY-tonttien väliin, joka ei tule toteutumaan, joten kunnalla on selkeä tarve muuttaa tuon alueen asemakaavaa. Myös tulevan moottoritien jatkon, nelostien parantaminen välillä Vehniä- Äänekoski, suunnittelu on käynnissä. Uuraisten kunnanhallitus on käynnistänyt kyseisen alueen yleiskaavan päivittämisen.

Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi  kiinteistön (kiinteistötunnus 892-402-2-117) kaupan toteuttamiseen lisämäärärahan 135 000 euroa talousarvion 2022 investointiosaan.

Uuraisten kunnanhallituksen 14.3.2022 pöytäkirja:
https://uurainen.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2330

Uuraisten kunnanvaltuuston 21.3.2022 pöytäkirja:
https://uurainen.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=2340

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue