Misu-kissa jää asumaan Koivulaan Kuukankodille

28.10.2021 | Tiedote

Misu-kissan tarina ja tulevaisuuden suunnitelmat tiedoksi

Koivulan henkilöstö päätyi ratkaisuun, että Misu-kissa jää asumaan Koivulaan. Tilanne on käsitelty uudelleen syntyneen mediakeskustelun seurauksena. Tilanteet, joissa Misusta voidaan tulevaisuudessa joutua luopumaan nopeallakin aikataululla ovat asukkaan tai työntekijän allergia tai Misun vakava sairastuminen. Mikäli Misusta jouduttaisiin luopumaan, niin hänelle on tiedossa uusi koti, jossa hyvä hoito on taattu. Meidän tulee taata turvallinen ympäristö sekä asukkaille että kissalle. Hoitotyössä päivittäiset tilanteet ja olosuhteet vaihtelevat, jolloin voi syntyä haastavia tilanteita, joihin voi vaikuttaa muistisairaalle tyypillinen oirekuva tai kissan käyttäytyminen. Uuraisten kunnan omistuksessa kissa on vuoden 2022 loppuun, jonka jälkeen koko vanhus- ja erityisryhmien palvelut siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Somekeskusteluissa ja yhteydenotoissa on noussut esille ihmisten halu auttaa. Valtiolle, kunnalle ja kuntayhtymälle ei myönnetä rahankeräyslupaa, eivätkä ne saa järjestää pienkeräystä (Laki rahankeräyksestä 863/2019, 5§). Pyydämme huomioimaan, että meillä on tarjolla monenlaisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja ikääntyvien viriketoimintaan liittyen.

Misu on Kuukankodille Koivulan yksikköön kymmenen vuotta sitten asukkaan mukana muuttanut kissa, jonka hoito ja huolenpito on ollut sittemmin kunnan vastuulla. Misu on saanut tarvittaessa eläinlääkärin hoitoa, eikä Misulla ole tällä hetkellä tiedossa mitään lääkärin määräämiä hoito- ja tutkimustoimenpiteitä. Koivula on 8 paikkainen vaikeasti muistisairaiden asiakkaiden tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Lisätietoja:
Vanhus- ja erityisryhmien palvelujen palvelujohtaja
Kaisa Tauriainen 040 528 2593

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue