OmaKS.fi-palvelussa kokonaisvaltaista elämäntapaohjausta

02.06.2021 | Tiedote

Keski-Suomessa käynnistetään elämäntapaohjaus-pilotteja, joiden tarkoituksena on ehkäistä sairauksien puhkeamista, tehostaa sairauksien varhaista tunnistamista sekä lisätä asukkaiden arjen hyvinvointia. Pilotit ovat osa Keski-Suomen sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hoito- ja palveluketjujen yhtenäistämistä.

OmaKS.fi-palvelun, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen käynnistymisen myötä elämäntapaohjausta toteutetaan uudella konseptilla sähköisten palveluiden keinoin Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaille. Palvelu ei koske ulkoistettujen terveysasemien (Huhtasuo, Korpilahti, Tikkakoski ja Säynätsalo) asiakkaita.

-Elämäntapamuutostarpeen tunnistamisen jälkeen asiakas tekee Omaolo.fi:n sähköisen terveystarkastuksen, joka antaa arvion hyvinvoinnista ja tulevasta terveydentilasta sekä ohjeita niiden ylläpitämiseksi. Terveystarkastuksen jälkeen elämäntapaohjaaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä, kartoittaa kokonaistilanteen, arvioi tarpeen lisätutkimuksille ja jatkopalveluille sekä tekee yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja jatkosuunnitelman, kuvailee toimintamallia projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Verkkopuntari – elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmä

Yksi keino saada elämäntapaohjausta on vuoden kestävä maksuton Verkkopuntari – elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmä, joka kulkee asiakkaan rinnalla etenkin valmennuksen alkuvaiheessa. Elämäntapamuutosten tukena ovat elämäntapaohjaajan lisäksi muut ryhmän valmennettavat sekä tarvittaessa moniammatillinen tiimi. Keskeisintä ohjauksessa on asiakkaan muutoksen, terveyskäyttäytymisen ja motivaation tukeminen.

-Systemaattisella ja kokonaisvaltaisella ohjauksella pystytään parantamaan asiakkaan elämänlaatua ja vaikuttamaan sairauksien puhkeamiseen. Ohjaus on asiakaslähtöistä, asiakkaan tarpeet ja voimavarat lähtökohtina. Tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja pyritään löytämään asiakkaan omaan arkeen sopivia keinoja, kertoo Keski-Suomen sote-uudistuksen elämäntapaohjaaja, sairaanhoitaja Jenni Määttä.

Systemaattisen elämäntapaohjauksen mahdollisuudet ja tulokset näkyviin

Keski-Suomessa työikäisistä jopa 70% on ylipainoisia ja alle 75-vuotiaista yli 10 000 henkilöä sairastaa tyypin 2 diabetesta. Lisäksi yhä useampi sairastaa diabeteksen esiastetta tai tyypin 2 diabetesta tietämättään. Suomalaisista vain neljäsosa aikuisista harrastaa riittävästi liikuntaa, uniongelmat ovat lisääntyneet ja ruokailutottumuksissa olisi parantamisen varaa.

Näyttöä kansansairauksien ennaltaehkäisyn terveys- ja kustannusvaikutuksista on saatavilla yhä enemmän, mutta sote-palveluissa keskitytään usein sairauksien ja vaikeiden tilanteiden hoitoon. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa tartutaan haasteeseen ja tuodaan näkyviin elämäntapaohjauksen mahdollisuus hyödyntää sote-ammattilaisten lisäksi myös muita ammattilaisia, esimerkiksi liikuntaneuvonnan kanssa on tehty yhteistyötä pilotin suunnittelusta alkaen.

-Olemme tunnistaneet, että järjestelmälliselle, moniammatilliselle elämäntapaohjaukselle on palveluissamme valtava tarve. Koronatilanne on haastanut tilannetta entisestään, pääsy kiireettömille vastaanotoille on heikentynyt eikä ennaltaehkäisyyn ole ammattilaisilla tarpeeksi aikaa. Elämäntapaohjauksen toteuttaminen digitaalisesti, esimerkiksi etätapaamisten ja sähköisen valmennusohjelmien keinoin tukee myös Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten sote-palveluiden linjauksia ja koemme, että pystymme edistämään asiakkaiden digiosaamista ja –myönteisyyttä, Kivelä jatkaa.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman aikana (v. 2021-2022) elämäntapaohjauspilotissa sekä asiakkaat että ammattilaiset saavat kokemusta sähköisten järjestelmien käytöstä ja etävastaanottojen toteuttamisesta. Pilotin aikana on tarkoitus kokeilla ja mallintaa digitaalisilla välineillä toteutettava elämäntapaohjausprosessi sekä arvioida, onko toimintamalli jalkautettavissa myöhemmin myös muualle Keski-Suomeen. Elämäntapaohjaus-pilotin lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa kehitetään ja mallinnetaan muun muassa kutsuntaikäisten ja raskausdiabeetikoiden elämäntapaohjausprosesseja. Elämäntapaohjauspilottien vaikuttavuuden arvioimiseksi tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Miina-Maria Kivelä, projektityöntekijä, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 454 7873, miina-maria.kivela(at)jyvaskyla.fi
  • Jenni Määttä, elämäntapaohjaaja, Keski-Suomen sote-uudistus, jenni.maatta(at)jyvaskyla.fi
  • Mari Rantamäki, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 311 8609, mari.rantamaki(at)jyvaskyla.fi
Lenkkeilijät Ulkoilevat Metsäpolulla Järvimaisemissa
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue