Perus- ja esiopetuksen lähiopetuksen jatkuminen 14.5.2020

07.05.2020 | Tiedote

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Hallitus päätti rajoitteiden purkamisesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta 29. huhtikuuta. Epidemiologisen arvion perusteella valmiuslain soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita ja kouluun palaaminen on turvallista.

Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla sairaana

Tärkeää on myös muistaa, ettei kukaan lapsi tai aikuinen tule kouluun tai varhaiskasvatukseen sairaana. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttämällä riittävän etäisyyden. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

 

Tarkennettuja linjauksia Uuraisilla:

Opetuksessa keskitytään viimeisten viikkojen aikana erityisesti etäopetuksen aikana kasvaneiden oppimiserojen tasoittamiseen ja tukemaan oppilaita opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Koulujen kevätjuhlia ei järjestetä.

Koulukyydit ja koulupäivän aloitus

Koulupäivät ovat pääsääntöisesti lukujärjestyksen pituiset. Aamuisin koulukyydit ajetaan mahdollisimman väljästi. Pyrkimyksenä on, että oppilaat eivät istu vierekkäin koulukyydityksen aikana, poikkeuksena sisarukset tai molemmilta huoltajiltaan kirjallisesti luvan saaneet oppilaat. Kyydeistä ja koulupäivän aloituksesta koulut laittavat koulukohtaisesti tarkemmat viestit.

Perusopetuslain 32§:n mukaan maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Riittävänä avustuksena huoltajille voidaan pitää 25snt/km. Hakemus tulee osoittaa peruspalvelujohtajalle, päätökset tehdään ajalle 14.-29.5.2020.

Koulupäivän järjestelyistä

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti lukujärjestyksen mukaan, pois lukien osa taito- ja taideaineista, valinnaisaineet ja vastaavat, joissa on normaalisti muut kuin luokkajaot tai lähikontaktia ei voi välttää. Luokat järjestellään mahdollisimman väljiksi huomioiden esim. liikunta- ja ulkotilat, sekä mahdolliset muut koulujen lähistöllä olevat opetukseen soveltuvat tilat (esim. seurakuntien tilat). Väli- ja ruokatunnit porrastetaan. Koulupihat jaetaan mahdollisuuksien mukaan osiin. Ruokailu tapahtuu osittain luokissa, osittain luokkakohtaisesti ruokalatiloissa.

Koululaisten iltapäivähoito alkaa Koulukeskuksen ja Hirvasen koululla 14.5.

Loman anominen

Lomien anomisessa noudatetaan vakiintuneita käytäntöjä, huomioiden kuitenkin koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat oppilaat ja heidän huoltajansa. Jos huoltaja haluaa vapautusta lähiopetuksesta, hänen pitää hakea kirjallisesti oppilaalle lomaa. Poissaoloon pitää olla erityinen syy. Oppilas voi saada luokanvalvojalta luvan poissaoloon enintään viideksi päiväksi. Kuusi päivää tai pidemmät lomat anotaan rehtorilta. Lomake löytyy esim. koulun kotisivuilta. Sen voi palauttaa sähköisesti tai toimittaa koulun kansliaan. Anomuksessa tulee näkyä huoltajan allekirjoitus. Jos oppilaalla on ollut vaikeuksia etäopiskelun aikana, toiveena on ettei tällaisille oppilaille haeta lomaa lähiopiskelujaksolle. Huoltajat vastaavat oppilaan loman aikana opetuksesta, etäopetusta ei ole mahdollista järjestää.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue