Pitkäaikaisen perhehoidon ensimmäiset palkkiot maksussa 13.1.2023

12.01.2023 | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue maksaa toimeksiantosuhteisten perhehoitajien pitkäaikaisen perhehoidon tammikuun palkkiot ja kulukorvaukset 13.1.2023. Lyhytaikaisen ja tilapäisen perhehoidon ensimmäiset palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan tammikuulta takautuvasti toteumiin perustuen 15.2.2023.  

Perhehoidosta on toimeksiantosopimuksia tehty niin lastensuojelun sijaishuollossa kuin vammaisten ja ikäihmisten perhehoidossa. Keski-Suomen hyvinvointialueelle tiedot toimeksiantosopimuksista ja palkkioista on saatu kunnista ja Saarikan kuntayhtymästä. Tietoja on toimittanut yhteensä 17 eri organisaatiota, jotka aikaisemmin vastasivat perhehoidon järjestämisestä.

Perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten maksatus on valmisteltu huolellisesti. On kuitenkin mahdollista, että kaikki tarvittava tieto ei ole siirtynyt hyvinvointialueelle. Siksi on tärkeää, että jokainen perhehoitaja tarkistaa, onko palkkio maksettu oikein.

Mikäli pitkäaikaisen perhehoidon palkkion maksussa ilmenee ongelmia, esimerkiksi palkkiolaskelmassa on virhe tai palkkiota ei tule ollenkaan, pyydämme olemaan pikaisesti yhteydessä:

Mikäli perhehoitajana et ole saanut palkkiota ja kulukorvausta lainkaan tai palkkio tai kulukorvaus on maksettu virheellisesti, Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa korjata virheen mahdollisimman pikaisesti. Ottaessasi yhteyttä palkkioon tai kulukorvaukseen liittyvässä kysymyksessä varaudu vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • hoidettavien nimet ja henkilötunnukset
  • kunnan tai kuntayhtymän nimi, josta palkkio aiemmin maksettu
  • millaisesta virheestä tarkalleen on kysymys

Verokorttia ei tarvitse toimittaa hyvinvointialueelle

Maksajapalvelu saa verokorttitiedot jokaiseen palkkion maksukertaan suoraan verottajalta. Ennakonpidätys tehdään verottajalta saadun tiedon mukaan. Verokorttia ei siis tarvitse toimittaa hyvinvointialueelle.

Verottajalta tulee kuitenkin pyytää verokortille merkintä perhehoidon palkkiosta maksatusta varten. Ansiotuloverokorttia ei palkkioiden maksussa voida hyväksyä.

Lisätietoja:
vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, p. 040 513 5821

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue