Sairaala Novan kustannusylityksestä laaditaan ulkopuolinen selvitys

11.11.2020 | Tiedote

Keski-Suomen kunnanjohtajakokous päätti kokouksessaan 10.11.2020, että Keski-Suomen uuden keskussairaalan, Sairaala Novan, kustannusten ylittymisestä yli 50 miljoonalla eurolla kustannusarvioonsa nähden laaditaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvitys. Selvityksen teettämisestä päätettiin yhteisymmärryksessä sairaanhoitopiirin johdon kanssa.

Tarkastelun kohteena selvityksessä tulevat olemaan ylityksen syiden ohella mm. hankkeen päätöksentekoon, tiedottamiseen ja projektin johtamiskäytäntöihin liittyvät seikat. Ulkopuolinen selvitys katsottiin välttämättömäksi, koska sairaanhoitopiirin ja Sairaala Novan rahoituksesta vastaavat kunnat sekä Sairaala Novan talous- ja tuottavuustavoitteiden ohjausryhmä, joka kuntien toiveesta on muodostettu, saivat tiedon sairaalahankkeen kustannusten mittavasta ylittymisestä vasta sairaalarakennuksen vastaanottohetkellä.

Kunnanjohtajakokous valtuutti talous- ja tuottavuustavoitteiden ohjausryhmän kunnanjohtajakokouksen nimeämät jäsenet valmistelemaan lopullisen tehtäväannon selvitystyöhön sekä toimimaan selvitystyön ohjaajana. Sairaanhoitopiiri valtuutettiin huolehtimaan hallinnollisesti selvityksen teettämisestä.

Samalla kuntajohtajakokous päätti esittää, että selvitystyön valmistuttua Keski-Suomen kuntien kuntakokous kutsutaan koolle käsittelemään selvityksessä esiin nousevat seikat.

 

Tämän tiedotteen kunnanjohtajakokouksen pohjalta laati ja tarvittaessa lisätietoja antaa:

Matti Mäkinen
Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja, Hankasalmen kunnanjohtaja
p. 040 5052 198
matti.makinen@hankasalmi.fi

 

Sairaanhoitopiirin osalta lisätietoja:

Juha Kinnunen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
p. 014 269 1670
juha.kinnunen@ksshp.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue