Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueelle

15.01.2021 | Tiedote

Aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen 14.1.2021, jonka mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä. Tilaisuuksissa tulee noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta.

Aluehallintoviraston määräys on voimassa 18.1.-8.2.2021. Määräys on voimassa myös Uuraisten kunnan alueella.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue