Terveellistä arkiruokaa ja ravitsemuksen digi-palveluita keskisuomalaisille

02.06.2021 | Tiedote

Keski-Suomen kuntien asukkaiden terveellistä arkiruokailua tuetaan Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa. Tavoitteena on tarjota keskisuomalaisille palveluita, joiden avulla asukas voi itse tarkistaa omaa ruokailua ja lisätä ruokailun avulla omaa ja läheisten hyvinvointia. Tarvittaessa asiakas ohjataan yksilölliseen ravitsemusneuvontaan.

-Keskeistä on ratkaisujen yksilöllisyys ja palveluiden yhdisteltävyys. Tarjottavia palveluita ovat esimerkiksi helposti saatavilla oleva, monikanavainen ja luotettava ravitsemustieto sekä verkkovalmennukset. Tukea tai ohjausta tarvitseville on puolestaan etäryhmiä ja yksilöllistä ravitsemusohjausta. Ravitsemusterapeuttien saatavuuden parantaminen on osa kehitettäviä palveluita, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Joustavia etävastaanottoja

Ravitsemusterapeutin etävastaanottoa puhelimitse ja videovälitteisesti pilotoidaan Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Wiitaunionin kunnissa. Etävastaanotto kohdennetaan aikuisten diabeteksen ja lihavuuden ravitsemusohjaukseen, mukaan lukien raskausdiabetes ja kutsuntaikäisten painopulmat.

– Etäohjauksessa plussaa on asiakkaiden saavutettavuus paikasta riippumatta: asiakas voi olla kotona, työpaikalla tai autossa, eikä pitkä välimatka, asiakkaan mahdollinen oma tai lapsen sairastuminen ei ole esteenä vastaanoton toteutumiselle. Kohtaamani asiakkaat ovat pystyneet ottamaan vastaan ohjauksen ja keskustelu on ollut vuorovaikutteista. Puhelimitse tapahtuva ohjaus mahdollistaa palvelun käytön myös heille, joille tietotekniikan käyttö on syystä tai toisesta hankalaa tai mahdotonta, kertoo ravitsemusterapeutti Teija Ylönen Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

Myös asiakkaan näkökulmasta ravitsemusterapian etävastaanotto on luonteva ja helppo tapa tulla palvelun pariin.

-Kynnys lähteä ravitsemusterapeutille oli paljon pienempi, kun ei tarvinnut miettiä esimerkiksi lasten hoitoa. Palvelusta oli selkeää hyötyä ja sain vastauksia kysymyksiini, tietoa ja ohjeita tulevaa lihavuusleikkausta varten sekä ravitsemustietoa ja ruoka-ainevinkkejä alhaisiin veriarvoihini. Diabeteshoitajani ehdotti minulle ravitsemusterapian etävastaanottoa, kertoo laukaalainen Tarja Jokinen.

Digitaaliset sote-palvelut tulevat luontevaksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, tulevaisuudessa ne ovat selkeä vaihtoehto kasvokkain tapahtuvalle palvelulle.

-Etäpalveluiden avulla myös alueellinen tasa-arvo esimerkiksi ravitsemusterapiapalvelujen osalta toteutuu, sanoo Ylönen.

Wiitaunionin ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen piloteista on saatu hyvää kokemusta myös OmaKS.fi:n, Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ravitsemusterapian etävastaanottojen suunnitteluun. Digitaalisia vertaisryhmiä, etävastaanottoja ja erityispalveluiden jalkautumista toivotaan erityisesti pienissä kunnissa. Tämä selvisi Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeissa huhtikuussa toteutetussa keskisuomalaisten lasten, nuorten ja perheiden sivistys- ja sote-palveluihin liittyvässä kyselyssä. Myös Petäjäveden Perhekeskuksessa kokoontuvan avoimen päiväkodin vanhemmat olivat samaa mieltä:

-Tukea ja vinkkejä lasten ruokailuun ja perheen ruokiin haetaan pääosin netistä ja vaihdellaan perheiden kesken.

Elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmät tukevat hyvinvoinnin edistämisessä

Toukokuussa käynnistyneet Verkkopuntari, elämäntapaohjauksen etävalmennusryhmät on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea ja välineitä elämäntapojen muutokseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Verkossa toimiva etävalmennusryhmä on hoitajan, fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin ohjauksessa.

-Etäohjaaminen on hyvä työkalu lähiohjauksen rinnalla. Ajatusten vaihto asiakkaan kanssa onnistuu useammin ja nopeammin, jolloin asiakas tuntee, että häntä tuetaan ja kannustetaan muutoksessa. Verkossa on kenties matalampi kynnys kertoa asioista rehellisesti ja kysyä tarpeen mukaan. Ohjaajien tulee olla aktiivisia ja saada osallistujat keskustelemaan ja kertomaan itsestään, kertoo fysioterapeutti Heli Niskanen Wiitaunionista.

Verkkopuntarin syksyllä alkavista ryhmistä tiedotetaan myöhemmin muun muassa Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja

Eeva Nykänen, laillistettu ravitsemusterapeutti, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sote-uudistus, eeva.nykanen(at)ksshp.fi, p. 040 580 3501

Pieni lapsi istuu ruokapöydässä ja isä juottaa juomaa nokkamukista
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue