Tiedote sisäliikuntatilojen käytöstä tammikuun 2022 aikana

17.01.2022 | Tiedote

Tiedote Uuraisten kunnan sisäliikuntapalveluista (laadittu 17.1.2022)

 

Tämän hetkisten rajoitusten ja päätösten mukaisesti kunnan sisäliikuntatilat ovat suljettuina/käytettävissä seuraavalla tavalla:

Kuntosali

Tammikuun 2022 aikana koulukeskuksen kuntosali on käytettävissä yksityisasiakkaille tästä linkistä löytyvin aukioloajoin. Voimassa oleva kokoontumisrajoitus, 20 henkilöä, on voimassa myös kuntosalin käytön osalta ja tähän velvoitetaan jokaista käyttäjää reagoimaan omassa toiminnassaan.

Ohjattujen kuntosaliryhmien (maanantaisin klo 16-19) ja muun kuntosalin ryhmäliikuntakäytön alkamisajankohdasta ja muista mahdollisista yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

Koulukeskuksen liikuntasali

Liikuntasalin aikuisten liikuntakäyttö on keskeytetty 31.1. saakka. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta, sekä perheiden käyttövuorot voivat jatkua salissa normaalisti. Kuitenkin yleisötapahtumat on rajoitettu Keski-Suomen alueella 31.1. saakka maksimissaan 20 henkilöä salliviin tilaisuuksiin, joten turnauksiin tms. alaikäisten lasten ja nuorten liikunnallisiin tilaisuuksiin saa osallistua alle 18-vuotiaiden pelaajien/harrastajien lisäksi vain rajoitettu määrä (20 hlöä) huolto- tai muuta joukkoa. Lähtökohtaisesti emme suosittele yleisön osallistumisen sallimista alle 18-vuotiaiden liikuntavuoroille tai -tapahtumiin.

Liikuntasalin aikuisten liikuntakäytön alkamisajankohdasta ja muista mahdollisista yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.

Mahdollinen koronatodistuksen käyttäminen

Mikäli koronatodistuksen käyttöä yli 16-vuotiaiden sisäliikuntapalveluissa aletaan noudattamaan 20.1.2022 (jolloin koronapassin käyttörajoitus päättyy) jälkeen, tiedotetaan siitä suoraan harrastustoimintaa järjestäville tahoille myöhemmin. Kuitenkin liikuntasalien harrastuskäytössä mahdollinen koronatodistuksen käytön noudattaminen tulee olemaan järjestävän tahon, kuten seuran, tai muun toimintaa tuottavan tahon vastuulla. Liikuntasalien lisäksi myös kuntosalin osalta koronatodistuksen mahdollisesta käytöstä linjataan ja tiedotetaan myöhemmin.

 

Seuraamme tilannetta ja kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä muuttuvassa tilanteessa! Voimassa olevat tiedotteet koulukeskuksen kuntosalin ja liikuntasalin käytön suhteen pyritään pitämään ajan tasalla sosiaalisen median kanavilla, kotisivuilla liikuntapaikkojen omilla alasivuilla ja paikanpäällä koulukeskuksen tiloissa.

Lisätietoja sisäliikuntapaikkojen käytöstä suhteessa voimassa oleviin rajoituksiin saa vapaa-aikasuunnittelijalta Eeva-Maria Nousiaiselta (eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi, 040 585 7784).

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue