Toimiva ja laadukas varhaiskasvatus on sijoitus tulevaisuuteen

09.05.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunta on päättänyt korottaa varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkoja ja parantaa samalla mahdollisuuksia saada osaavia ammattilaisia kuntaan. Sijoittamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kunta houkuttelee lapsiperheitä, lisää kuntalaisten hyvinvointia ja lisää kunnan elinvoimaisuutta.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan vuonna 2018. Uudistusten myötä lainsäädäntö ajanmukaistui, selkeytyi ja tarkentui käsitteellisesti. Päiväkodin henkilöstörakenne muuttuu vuodesta 2030 lähtien siten, että päiväkodeissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muulla henkilöstöllä tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Uuraisten kunnan tavoitteena on, että jo vuonna 2022 jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä työskentelisi kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden haasteiden vuoksi Uuraisilla on tällä hetkellä täyttämättä viisi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia. Lisäksi syksyllä 2022 kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstötavoitteesta tavoitteesta puuttuu 12 opettajaa.

Parempi palkkataso parantaa Uuraisten kunnan palkkakilpailukykyä ja tekee kunnasta vetovoimaisemman ja varhaiskasvatuksen opettajia, sekä erityisopettajia houkuttelevan työnantajan.

Palkkoja korotetaan varhaiskasvatuksen opettajilla ja varhaiskasvatuksen erityisopettajilla 185 eurolla kuukaudessa. Korotus nostaa varhaiskasvatuksen opettajan palkan 2519,97 eurosta 2704,97 euroon.

Vuoden 2022 henkilöstömäärällä talousarvion raami ylittyy noin 36 000 eurolla vuodessa.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue