Uurainen kaavoittaa kaupalle ja järjestää julkisen tarjouskilpailun

08.10.2020 | Uutinen

Uuraisten keskustaajaman elinvoiman lisäämiseksi on ryhdytty toimeen myös kaavoitustoimenpiteillä ja maankäytön suunnitelma kaupan kiinteistöstä kunnan omistamalle maalle on hyväksytty kunnanhallituksessa alkuviikosta.

Vuonna 2012 Uuraisten kunta hankki omistukseensa maa-alueen keskustaajamasta Saarijärventien varrelta. Alueelle on sittemmin toteutettu erityisesti korona-aikaan varsin tarpeelliseksi koettu ja kuntalaisten yhteiseksi olohuoneeksi muodostunut Leinikinpuisto.

Alueen maankäyttöä on suunniteltu pitkään. Kun valtuusto päätti toteuttaa liikuntapuiston yksivaiheisena nykyiselle urheilukentälle, niin tällöin vapautui noin 8700 neliön maa-alue muuhun käyttöön. Alue on nykyisessä asemakaavassa M-aluetta, eli sinne saa rakentaa vain maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Alueelle on meneillään asemakaavamuutos, jolla halutaan parantaa keskustaajaman elin-, veto- ja pitovoimaa.

Sijainti nähdään ihanteellisena kaupan alan myymälärakentamiselle. Esitetyllä ratkaisulla kunta pyrkii ratkaisemaan myös läpikulkuliikenteen ohjauksen Kuukantien ja Saarijärventien välillä sekä parantamaan pysäköintiratkaisuja yleisurheilukentän yhteyteen. Esitetyssä maankäytön suunnitelmassa on lähtötietona kartoitettu olemassa oleva palveluverkko ja suunnittelussa on huomioitu kaikenikäiset kuntalaiset.

-On ehdottoman tärkeää, ettei kunta kaavoita suunnittelematta, eikä ”kaiken varalle”. Kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman, niin kunta järjestää julkisen tarjouskilpailun suunnitelman mukaisen kiinteistön myynnistä. Tarjouspyyntöä valmistelee lokakuun kuluessa kunnan tekninen toimi, ja asia käsitellään kunnanhallituksessa, kun se on valmisteltu, kunnanjohtaja Juha Valkama sanoo.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Juha Valkama p. 040 552 5703
tekninen johtaja Janne Koskenkorva p. 0400 643 890

Maisemakuva asemakaavamuutoksen alaisena olevasta alueesta

Kuvassa kaavoitettavaa aluetta urheilukentän suunnasta kuvattuna.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue