Uurainen on ylpeä yrittäjistään

30.01.2020 | Uutinen

Viimeisimmän Tilastokeskuksen laskennan mukaan Uuraisilla on yhteensä 283 yritystä. Henkilöstöä näissä on liki 440 ja liikevaihtoa kertyy yhteensä noin 57,8 miljoonaa euroa.

Kunnan elinvoimapolitiikan suuntia mietittäessä on tärkeää purkaa nämä tilastot ja tutustua yrittäjyyden rakenteeseen tarkemmin.  Uuraisilla toteutettiin viime vuoden lopulla yrityskysely, jossa luodattiin yritysten tavoitteita ja toiveita elinvoimapolitiikan suhteen.

Työnsuunnittelija Ari Pekka Pasanen pyrki tavoittamaan mahdollisimman monta yritystä vastaamaan, mutta 278 henkilölle sähköisesti lähetettyyn kyselyyn vastasi vain 40.

– Olisi tosi tärkeää, että paikalliset yrittäjät vastaisivat näihin paikallisiin kyselyihin, sillä suuremman vastausprosentin myötä kuva yrittäjyydestä ja yritysten tarpeista tai toiveista välittyisivät kuntaan kattavammin, kyselyn tuloksia kunnan työ- ja elinkeinoryhmän kokouksessa esitellyt Pasanen sanoo.

Uuraisilla yleisin yritysmuoto on yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toimitaan toiminimellä. – Tämä on linjassa yritysten työntekijämäärien kanssa, sillä suurin osa yrityksistä työllistää alle viisi henkilöä. Sama näkyi myös kyselyn vastauksissa, 40 vastaajan joukosta kolme viidestä yrityksestä työllistää 1-4 henkilöä ja toisaalta vain viisi prosenttia heistä työllistää 21-50 henkilöä, vahvistaa työnsuunnittelija Pasanen.

Kunnan yritysten liikevaihto vaihtelee, Pasanen toteaa, että liikevaihdon haarukka on ”kympeistä miljooniin”. – On sivutoimisia yrittäjiä, on sellaisia, joille yritystoiminta on enemmänkin eläkeiän harraste, on useamman mikrokokoisen, koeluontoisen yrityksen vetäjiä, hän selventää liikevaihtojen suurta vaihtelua.

– Mutta toisaalta suurin osa vastanneista yrityksistä operoi vähintään maakunnallisella tasolla, usea valtakunnallisesti ja muutama myös kansainvälisesti. Liikevaihto seuraa yrityksen toiminnan laajuutta.

Kolmasosa vastaajista pitää uuden työntekijän palkkaamista vähintään jossain määrin todennäköisenä. Toisaalta Pasasen mukaan yli puolet vastanneista yrityksistä kokee pätevien työntekijöiden löytämisen vaikeaksi.

– Tähän yritämme löytää helpotusta eri tavoin. Tarjoamme yhteistyötä TE-toimiston kanssa; kiinnostuneille yrityksille on mahdollisuus liittyä Työllistä taidolla -palveluun, jonka avulla muun muassa kehitetään perusvalmiuksia toimia työnantajana. Konkreettinen jatkotoimi on myös helmikuussa Uuraisilla järjestettävä Miitti-rekrytointitapahtuma, jossa kohtaavat tapahtumaan ilmoittautuneet työntekijää etsivät yritykset ja työnhakijat.

Lisätietoja työnsuunnittelija Ari Pekka Pasanen p. 050 440 4420.

Vuoden 2019 Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon sai uuraislainen Kuljetusliike Ville Silvasti Oy. Juhlagaalassa Uuraisten Yrittäjien puheenjohtaja Taru Rytkönen, Ville Silvasti, kunnanjohtaja Juha Valkama sekä Jukka Silvasti.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue